มูลนิธิครอบครัวข่าว
มูลนิธิครอบครัวข่าว

เครื่องหมายของมูลนิธิครอบครัวข่าว เป็นรูปคนในครอบครัว 3 คน และโลโก้ครอบครัวข่าว หมายถึง ชาวมูลนิธิครอบครัวข่าว ร่วมใจกันช่วยเหลือกิจกรรมสังคม
และผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนในด้านต่าง ๆ