clip-head
 

มูลนิธิครอบครัวข่าวร่วมกับผู้จัดละคร - นักแสดงช่อง 3 แพ็คเวชภัณฑ์ช่วยภัยโควิด-19

มูลนิธิครอบครัวข่าวร่วมกับผู้จัดละคร - นักแสดงช่อง 3 แพ็คเวชภัณฑ์ช่วยภัยโควิด-19
    ผู้จัดละครและนักแสดงช่อง 3 ร่วมกันแพ็คอุปกรณ์การแพทย์และเวชภัณฑ์ป้องกันโควิด-19 ที่มูลนิธิครอบครัวข่าวจัดซื้อด้วยเงินบริจาคของประชาชน ในโครงการ ช่อง 3 เคียงข้างคนไทยฝ่าภัยโควิด-19 โดยไปรษณีย์ไทยจะขนส่งไปยังโรงพยาบาลกว่า 200 แห่งทั่วประเทศ
ผู้จัดละครและนักแสดงช่อง 3 ร่วมกันแพ็คอุปกรณ์การแพทย์และเวชภัณฑ์ป้องกันโควิด-19 ที่มูลนิธิครอบครัวข่าวจัดซื้อด้วยเงินบริจาคของประชาชน ในโครงการ ช่อง 3 เคียงข้างคนไทยฝ่าภัยโควิด-19 โดยไปรษณีย์ไทยจะขนส่งไปยังโรงพยาบาลกว่า 200 แห่งทั่วประเทศ
    ผู้จัดละครและนักแสดงช่อง 3 ร่วมกันแพ็คอุปกรณ์การแพทย์และเวชภัณฑ์ป้องกันโควิด-19 ที่มูลนิธิครอบครัวข่าวจัดซื้อด้วยเงินบริจาคของประชาชน ในโครงการ ช่อง 3 เคียงข้างคนไทยฝ่าภัยโควิด-19 โดยไปรษณีย์ไทยจะขนส่งไปยังโรงพยาบาลกว่า 200 แห่งทั่วประเทศ
news-update-head