clip-head
 

มูลนิธิครอบครัวข่าว ส่งต่อเงินบริจาคสนับสนุน โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า ปรับปรุงคลินิกทันตกรรม

มูลนิธิครอบครัวข่าว ส่งต่อเงินบริจาคสนับสนุน โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า ปรับปรุงคลินิกทันตกรรม
    เมื่อวันพุธที่ 17 มิถุนายน 2563 มูลนิธิครอบครัวข่าว โดย นายดำริห์ สุตเตมีย์ ประธานกรรมการมูลนิธิครอบครัวข่าว พร้อมด้วยกรรมการ ได้มอบเงินบริจาค 5,066,330 บาท ที่ได้รับบริจาคจากประชาชน ในโครงการ “ช่อง 3 เคียงข้างคนไทยฝ่าภัย-19” ให้กับโรงพยาบาลพระนั่งเกล้า เพื่อสนับสนุนการปรับปรุงคลินิกทันตกรรม ให้มีสภาพแวดล้อมและหมุนเวียนอากาศที่ปลอดภัย ด้วยระบบ Negative pressure หรือการทำให้ห้องคลินิกทันตกรรม มีความดันน้อยกว่าความดันบรรยากาศ เพื่อการควบคุมการแพร่กระจายของเชื้อโควิด-19 รวมถึงระบบทางเดินหายใจอื่น ๆ
เมื่อวันพุธที่ 17 มิถุนายน 2563 มูลนิธิครอบครัวข่าว โดย นายดำริห์ สุตเตมีย์ ประธานกรรมการมูลนิธิครอบครัวข่าว พร้อมด้วยกรรมการ ได้มอบเงินบริจาค 5,066,330 บาท ที่ได้รับบริจาคจากประชาชน ในโครงการ “ช่อง 3 เคียงข้างคนไทยฝ่าภัย-19” ให้กับโรงพยาบาลพระนั่งเกล้า เพื่อสนับสนุนการปรับปรุงคลินิกทันตกรรม ให้มีสภาพแวดล้อมและหมุนเวียนอากาศที่ปลอดภัย ด้วยระบบ Negative pressure หรือการทำให้ห้องคลินิกทันตกรรม มีความดันน้อยกว่าความดันบรรยากาศ เพื่อการควบคุมการแพร่กระจายของเชื้อโควิด-19 รวมถึงระบบทางเดินหายใจอื่น ๆ
    เมื่อวันพุธที่ 17 มิถุนายน 2563 มูลนิธิครอบครัวข่าว โดย นายดำริห์ สุตเตมีย์ ประธานกรรมการมูลนิธิครอบครัวข่าว พร้อมด้วยกรรมการ ได้มอบเงินบริจาค 5,066,330 บาท ที่ได้รับบริจาคจากประชาชน ในโครงการ “ช่อง 3 เคียงข้างคนไทยฝ่าภัย-19” ให้กับโรงพยาบาลพระนั่งเกล้า เพื่อสนับสนุนการปรับปรุงคลินิกทันตกรรม ให้มีสภาพแวดล้อมและหมุนเวียนอากาศที่ปลอดภัย ด้วยระบบ Negative pressure หรือการทำให้ห้องคลินิกทันตกรรม มีความดันน้อยกว่าความดันบรรยากาศ เพื่อการควบคุมการแพร่กระจายของเชื้อโควิด-19 รวมถึงระบบทางเดินหายใจอื่น ๆ
news-update-head