clip-head
 

ช่อง 3 เคียงข้างคนไทย ฝ่าภัยโควิด-19 ส่งมอบตู้ความดันลบแบบเคลื่อนที่ให้โรงพยาบาล

ช่อง 3 เคียงข้างคนไทย ฝ่าภัยโควิด-19 ส่งมอบตู้ความดันลบแบบเคลื่อนที่ให้โรงพยาบาล

    มูลนิธิครอบครัวข่าว ยังคงจัดสรรอุปกรณ์ทางการแพทย์จากเงินบริจาคของประชาชนในโครงการ "ช่อง 3 เคียงข้างคนไทย ฝ่าภัยโควิด-19" ล่าสุดได้ส่งมอบตู้ความดันลบ แบบเคลื่อนที่ให้โรงพยาบาลในจังหวัดภาพใต้ 6 ตู้ และโรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้าอีก 2 ตู้ โดยได้มอบตู้ความดันลบแบบเคลื่อนที่มอบให้แก่ โรงพยาบาลปาดังเบซาร์ อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา จำนวน 1 ชุด ไว้ใช้สำหรับคัดกรองผู้เข้าข่ายสอบสวนโรค และทำการเก็บสารคัดหลั่งส่งตรวจห้องปฏิบัติการ เพื่อวินิจฉัย ซึ่งนายแพทย์ภาคภูมิ เวโรจน์พร นายแพทย์ปฏิบัติการโรงพยาบาลปาดังเบซาร์ บอกว่า ตู้ความดันลบที่ทางมูลนิธิฯ นำมามอบให้ ถือว่าเป็นประโยชน์สำหรับแพทย์ ตู้ความดันลบนี้มีมาตรฐานค่อนข้างสูง ซึ่งแพทย์ผู้ตรวจไม่จำเป็นต้องสวมชุด PPE แบบเต็มชุด และสามารถสังเกตอาการ สื่อสารกับผู้ป่วยได้ และที่สำคัญสามารถเคลื่อนได้ซึ่งทำให้ใช่้งานได้สะดวกยิ่งขึ้น ส่วนอีกหนึ่งโรงพยาบาลที่ส่งมอบในพื้นที่จังหวัดสงขลา คือ รพ.หาดใหญ่ ซึ่งทางแพทย์หญิงวรรณา อังคสุวรรณ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลหาดใหญ่ กล่าวขอบคุณน้ำใจของประชาชน และช่อง3 ที่ร่วมกันบริจาคเงินซื้ออุปกรณ์การแพทย์มอบให้กับทางโรงพยาบาลซึ่งจะอุปกรณ์ที่มอยมานี้ทำให้แพทย์พยาบาลที่ปฏิบัติหน้าที่ดูแลผู้ป่วยมีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น( นอกจากนี้ ยังได้ส่งมอบให้กับโรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้าอีก 2 ตู้ โดยมีคุณกอบสุข จารุจินดา เป็นตัวแทนมูลนิธิส่งมอบให้กับทางโรงพยาบาล

ช่อง 3 เคียงข้างคนไทย ฝ่าภัยโควิด-19 ส่งมอบตู้ความดันลบแบบเคลื่อนที่ให้โรงพยาบาล

    มูลนิธิครอบครัวข่าว ยังคงจัดสรรอุปกรณ์ทางการแพทย์จากเงินบริจาคของประชาชนในโครงการ "ช่อง 3 เคียงข้างคนไทย ฝ่าภัยโควิด-19" ล่าสุดได้ส่งมอบตู้ความดันลบ แบบเคลื่อนที่ให้โรงพยาบาลในจังหวัดภาพใต้ 6 ตู้ และโรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้าอีก 2 ตู้ โดยได้มอบตู้ความดันลบแบบเคลื่อนที่มอบให้แก่ โรงพยาบาลปาดังเบซาร์ อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา จำนวน 1 ชุด ไว้ใช้สำหรับคัดกรองผู้เข้าข่ายสอบสวนโรค และทำการเก็บสารคัดหลั่งส่งตรวจห้องปฏิบัติการ เพื่อวินิจฉัย ซึ่งนายแพทย์ภาคภูมิ เวโรจน์พร นายแพทย์ปฏิบัติการโรงพยาบาลปาดังเบซาร์ บอกว่า ตู้ความดันลบที่ทางมูลนิธิฯ นำมามอบให้ ถือว่าเป็นประโยชน์สำหรับแพทย์ ตู้ความดันลบนี้มีมาตรฐานค่อนข้างสูง ซึ่งแพทย์ผู้ตรวจไม่จำเป็นต้องสวมชุด PPE แบบเต็มชุด และสามารถสังเกตอาการ สื่อสารกับผู้ป่วยได้ และที่สำคัญสามารถเคลื่อนได้ซึ่งทำให้ใช่้งานได้สะดวกยิ่งขึ้น ส่วนอีกหนึ่งโรงพยาบาลที่ส่งมอบในพื้นที่จังหวัดสงขลา คือ รพ.หาดใหญ่ ซึ่งทางแพทย์หญิงวรรณา อังคสุวรรณ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลหาดใหญ่ กล่าวขอบคุณน้ำใจของประชาชน และช่อง3 ที่ร่วมกันบริจาคเงินซื้ออุปกรณ์การแพทย์มอบให้กับทางโรงพยาบาลซึ่งจะอุปกรณ์ที่มอยมานี้ทำให้แพทย์พยาบาลที่ปฏิบัติหน้าที่ดูแลผู้ป่วยมีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น( นอกจากนี้ ยังได้ส่งมอบให้กับโรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้าอีก 2 ตู้ โดยมีคุณกอบสุข จารุจินดา เป็นตัวแทนมูลนิธิส่งมอบให้กับทางโรงพยาบาล

news-update-head