clip-head
 

มูลนิธิครอบครัวข่าว นำเงินบริจาคของประชาชน จัดซื้อของเครื่องใช้จำเป็นทำถุงยังชีพทยอยนำไปแจกจ่ายให้กับประชาชน

มูลนิธิครอบครัวข่าว นำเงินบริจาคของประชาชน จัดซื้อของเครื่องใช้จำเป็นทำถุงยังชีพทยอยนำไปแจกจ่ายให้กับประชาชน

    มูลนิธิครอบครัวข่าว โดยผู้แทน ‘คุณเล็ก ฝันเด่น’ และ ‘คุณใหญ่ ฝันดี’ เป็นตัวแทนนำถุงยังชีพกว่า 120 ชุด ไปมอบให้กับชาวบ้านในพื้นที่กรุงเทพมหานครที่เดือดร้อน เมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาก็มีการนำถุงยังชีพมอบแก่หลายชุมชน กว่า 700 ถุง ทั้ง ชุมชนหลังวัดอุทัยธาราม พระราม 9, ชุมชนริมทางรถไฟ, ชุมชนรอทางรถไฟตรงข้ามวัดอุทัย, ชุมชนคนไร้เสียง เป็นต้น

    ซึ่งส่วนใหญ่เป็นชาวบ้านหาเช้ากินค่ำ เช่าบ้านอยู่ มีทั้งคนไทยและแรงงานต่างด้าว และยังได้ไปแจกให้กับชาวบ้านที่อาศัยริมทางรถไฟ ประกอบอาชีพขายของเก่า ขายพวงมาลัย และผู้ที่หาเช้ากินค่ำ ซึ่งทุกคนต่างก็ขอบคุณผู้ที่ช่วยเหลือได้รับของเรียบร้อย

มูลนิธิครอบครัวข่าว โดยผู้แทน ‘คุณเล็ก ฝันเด่น’ และ ‘คุณใหญ่ ฝันดี’ เป็นตัวแทนนำถุงยังชีพกว่า 120 ชุด ไปมอบให้กับชาวบ้านในพื้นที่กรุงเทพมหานครที่เดือดร้อน เมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาก็มีการนำถุงยังชีพมอบแก่หลายชุมชน กว่า 700 ถุง ทั้ง ชุมชนหลังวัดอุทัยธาราม พระราม 9, ชุมชนริมทางรถไฟ, ชุมชนรอทางรถไฟตรงข้ามวัดอุทัย, ชุมชนคนไร้เสียง เป็นต้น

    มูลนิธิครอบครัวข่าว โดยผู้แทน ‘คุณเล็ก ฝันเด่น’ และ ‘คุณใหญ่ ฝันดี’ เป็นตัวแทนนำถุงยังชีพกว่า 120 ชุด ไปมอบให้กับชาวบ้านในพื้นที่กรุงเทพมหานครที่เดือดร้อน เมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาก็มีการนำถุงยังชีพมอบแก่หลายชุมชน กว่า 700 ถุง ทั้ง ชุมชนหลังวัดอุทัยธาราม พระราม 9, ชุมชนริมทางรถไฟ, ชุมชนรอทางรถไฟตรงข้ามวัดอุทัย, ชุมชนคนไร้เสียง เป็นต้น

    ซึ่งส่วนใหญ่เป็นชาวบ้านหาเช้ากินค่ำ เช่าบ้านอยู่ มีทั้งคนไทยและแรงงานต่างด้าว และยังได้ไปแจกให้กับชาวบ้านที่อาศัยริมทางรถไฟ ประกอบอาชีพขายของเก่า ขายพวงมาลัย และผู้ที่หาเช้ากินค่ำ ซึ่งทุกคนต่างก็ขอบคุณผู้ที่ช่วยเหลือได้รับของเรียบร้อย

news-update-head