clip-head
 

สีสันบันเทิง มูลนิธิครอบครัวข่าว

สีสันบันเทิง มูลนิธิครอบครัวข่าว
เมื่อวันเสาร์ที่ 27 เมษายน 2562 มูลนิธิครอบครัวข่าว และสถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 พร้อมด้วยหน่วยงานในเขตคลองเตย ได้แก่ บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน), สโมสรพนักงานเอสโซ่, บริษัท วิบูลย์ธานี ทาวเวอร์ จำกัด และเทสโก้ โลตัส นำบุคลากรและพนักงานร่วมอาสาพัฒนา คูคลอง ณ คลองคาง เขตคลองเตย ในกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” จิตอาสาพัฒนาคลองคาง จัดโดยสำนักงานเขตคลองเตย บรรยากาศเต็มไปด้วยความสามัคคี ร่วมแรงร่วมใจกันของบุคลากรทั้งจากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน เริ่มต้นกิจกรรมโดย คุณเบญญา อินทรวงศ์โชติ ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตคลองเตย เป็นประธานในการเปิดกิจกรรม “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” จิตอาสาพัฒนาคลองคาง พร้อมกล่าวสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ที่ได้พระราชทานโครงการจิตอาสาพระราชทาน ตามแนวพระราชดำริ ในการนี้ ผู้บริหารสถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 นำโดย คุณชาคริต ดิเรกวัฒนชัย หัวหน้าคณะผู้บริหารสายกิจการองค์กร, คุณบริสุทธิ์ บูรณะสัมฤทธิ ที่ปรึกษางานประชาสัมพันธ์, คุณวรวรรณ ติณสูลานนท์ ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายประชาสัมพันธ์, คุณดวงรัตน์ มหาวนิช รองผู้จัดการฝ่ายประชาสัมพันธ์ และ คุณสุภิดา ฉัตราภิรักษ์ ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายประชาสัมพันธ์ นำผู้จัดละคร ได้แก่ กอล์ฟ-กัญจน์ ภักดีวิจิตร, แก้ว- บุญจิรา ภักดีวิจิตร และนักแสดงจิตอาสาจากละครเรื่องวัยแสบสาแหรกขาด โครงการ 2 ได้แก่ ปีเตอร์แพน- ทัศน์พล วิวิธวรรณ์, แคร์-ปาณิสรา ริกุลสุรกาน และแดนนี่ ลูเซียโน่ พร้อมด้วยพนักงานช่อง 3 ร่วมกับบุคลากรจากองค์กรและหน่วยงานต่างๆ ร่วมใจกันพัฒนาคูคลอง ณ คลองคาง เขตคลองเตย ด้วยการ จัดการขยะ กำจัดวัชพืชและผักตบชวาที่กีดขวางทางเดินของน้ำ ซึ่งเป็นสาเหตุให้น้ำเน่าเสีย เพื่อฟื้นคืนความสะอาดของน้ำ ให้น้ำระบายได้สะดวก และเป็นการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ทั้งนี้ กิจกรรมดังกล่าวถือเป็นความร่วมมือร่วมใจและความสามัคคีขององค์กรและหน่วยงาน ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนในพื้นที่เขตคลองเตย ในการร่วมกันทำกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อม ซึ่งส่งผลให้ชุมชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี ตลอดจนถือเป็นการสร้างความตระหนักในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมภายในชุมชนอีกด้วย
รวมพลังจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนในพื้นที่เขตคลองเตยร่วมกิจกรรมพัฒนาคูคลอง ณ คลองคาง เขตคลองเตย
เมื่อวันเสาร์ที่ 27 เมษายน 2562 มูลนิธิครอบครัวข่าว และสถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 พร้อมด้วยหน่วยงานในเขตคลองเตย ได้แก่ บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน), สโมสรพนักงานเอสโซ่, บริษัท วิบูลย์ธานี ทาวเวอร์ จำกัด และเทสโก้ โลตัส นำบุคลากรและพนักงานร่วมอาสาพัฒนา คูคลอง ณ คลองคาง เขตคลองเตย ในกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” จิตอาสาพัฒนาคลองคาง จัดโดยสำนักงานเขตคลองเตย บรรยากาศเต็มไปด้วยความสามัคคี ร่วมแรงร่วมใจกันของบุคลากรทั้งจากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน เริ่มต้นกิจกรรมโดย คุณเบญญา อินทรวงศ์โชติ ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตคลองเตย เป็นประธานในการเปิดกิจกรรม “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” จิตอาสาพัฒนาคลองคาง พร้อมกล่าวสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ที่ได้พระราชทานโครงการจิตอาสาพระราชทาน ตามแนวพระราชดำริ ในการนี้ ผู้บริหารสถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 นำโดย คุณชาคริต ดิเรกวัฒนชัย หัวหน้าคณะผู้บริหารสายกิจการองค์กร, คุณบริสุทธิ์ บูรณะสัมฤทธิ ที่ปรึกษางานประชาสัมพันธ์, คุณวรวรรณ ติณสูลานนท์ ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายประชาสัมพันธ์, คุณดวงรัตน์ มหาวนิช รองผู้จัดการฝ่ายประชาสัมพันธ์ และ คุณสุภิดา ฉัตราภิรักษ์ ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายประชาสัมพันธ์ นำผู้จัดละคร ได้แก่ กอล์ฟ-กัญจน์ ภักดีวิจิตร, แก้ว- บุญจิรา ภักดีวิจิตร และนักแสดงจิตอาสาจากละครเรื่องวัยแสบสาแหรกขาด โครงการ 2 ได้แก่ ปีเตอร์แพน- ทัศน์พล วิวิธวรรณ์, แคร์-ปาณิสรา ริกุลสุรกาน และแดนนี่ ลูเซียโน่ พร้อมด้วยพนักงานช่อง 3 ร่วมกับบุคลากรจากองค์กรและหน่วยงานต่างๆ ร่วมใจกันพัฒนาคูคลอง ณ คลองคาง เขตคลองเตย ด้วยการ จัดการขยะ กำจัดวัชพืชและผักตบชวาที่กีดขวางทางเดินของน้ำ ซึ่งเป็นสาเหตุให้น้ำเน่าเสีย เพื่อฟื้นคืนความสะอาดของน้ำ ให้น้ำระบายได้สะดวก และเป็นการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ทั้งนี้ กิจกรรมดังกล่าวถือเป็นความร่วมมือร่วมใจและความสามัคคีขององค์กรและหน่วยงาน ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนในพื้นที่เขตคลองเตย ในการร่วมกันทำกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อม ซึ่งส่งผลให้ชุมชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี ตลอดจนถือเป็นการสร้างความตระหนักในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมภายในชุมชนอีกด้วย