clip-head
 

สถานการร์น้ำท่วม จ.ร้อยเอ็ด

สถานการร์น้ำท่วม จ.ร้อยเอ็ด
เมื่อวันที่ 12 - 20 กันยายน 2562 มูลนิธิครอบครัวข่าวร่วมกับสถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 เปิดรับบริจาคสิ่งของเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ณ อาคารมาลีนนท์ทาวเวอร์ 2 เนื่องจากเดือนสิงหาคมและเดือนกันยายนที่ผ่านมา ประชาชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยเฉพาะอย่างยิ่งจังหวัดอุบลราชานีได้ประสบปัญหาอุทกภัยเนื่องจากอิทธิพลของพายุโซนร้อน เป็นเหตุให้ได้รับความเดือดร้อน บ้านเรือนและทรัพย์สินถูกน้ำท่วมเสียหายเป็นจำนวนมาก โดยภายหลังจากที่เกิดอุทกภัยดังกล่าว ทางมูลนิธิครอบครัวข่าวเห็นถึงความสำคัญในการบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน ผู้ประสบอุทกภัย โดยการเข้าช่วยเหลือทั้งในขณะเกิดอุทกภัยและในระยะฟื้นฟู ผ่านการบริจาคเงิน สิ่งของและเครื่องใช้ที่จำเป็น อาทิ เตาแก๊ส และอุปกรณ์เครื่องครัว เพื่อเป็นสิ่งอำนวยความสะดวกในการดำเนินชีวิตให้แก่ผู้ประสบภัยในระยะฟื้นฟู
มูลนิธิครอบครัวข่าว ร่วมกับ ช่อง 3 เปิดรับบริจาคสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม ปี 2562
เมื่อวันที่ 12 - 20 กันยายน 2562 มูลนิธิครอบครัวข่าวร่วมกับสถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 เปิดรับบริจาคสิ่งของเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ณ อาคารมาลีนนท์ทาวเวอร์ 2 เนื่องจากเดือนสิงหาคมและเดือนกันยายนที่ผ่านมา ประชาชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยเฉพาะอย่างยิ่งจังหวัดอุบลราชานีได้ประสบปัญหาอุทกภัยเนื่องจากอิทธิพลของพายุโซนร้อน เป็นเหตุให้ได้รับความเดือดร้อน บ้านเรือนและทรัพย์สินถูกน้ำท่วมเสียหายเป็นจำนวนมาก โดยภายหลังจากที่เกิดอุทกภัยดังกล่าว ทางมูลนิธิครอบครัวข่าวเห็นถึงความสำคัญในการบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน ผู้ประสบอุทกภัย โดยการเข้าช่วยเหลือทั้งในขณะเกิดอุทกภัยและในระยะฟื้นฟู ผ่านการบริจาคเงิน สิ่งของและเครื่องใช้ที่จำเป็น อาทิ เตาแก๊ส และอุปกรณ์เครื่องครัว เพื่อเป็นสิ่งอำนวยความสะดวกในการดำเนินชีวิตให้แก่ผู้ประสบภัยในระยะฟื้นฟู
news-update-head