clip-head
 

ช่วยเหลือครอบครัวน้องนุ้ย

ช่วยเหลือครอบครัวน้องนุ้ย
Loading video player...

 

เด็กหญิงกิ่งแก้ว ศรีนรคุต หรือน้องนุ้ย กำลังนั่งเรียนหนังสืออย่างตั้งใจ ร่วมกับเพื่อนๆชั้นประถม 4/1 โรงเรียนบริษัทไทยกสิกรสงเคราะห์ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี


แม้ว่าน้องนุ้ยจะป่วยเป็นโรคผิวหนังทางพันธุกรรมซึ่งต่างจากเด็กคนอื่น แต่ก็ไม่ใช่ปัญหาหรืออุปสรรคในการเรียน เพื่อนๆในห้องเข้าใจ และให้กำลังใจน้องนุ้ยเป็นอย่างดี

เรื่องสุขอนามัยสำหรับอาการป่วยของน้องนุ้ยเป็นสิ่งสำคัญ ปัจจุบันทั้งครอบครัวอาศัยอยู่ในบ้านสังกะสีของนายจ้าง คณะกรรมการมูลนิธิครอบครัวข่าว 3 จึงเห็นสมควรมอบบ้านหลังใหม่ให้กับครอบครัวของน้องนุ้ย ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จภายใน 1-2 เดือนข้างหน้านี้ เป็นบ้านเดี่ยวชั้นเดียว มี 2 ห้องนอน 1 ห้องน้ำ เนื้อที่ 40.5 ตารางวา ในหมู่บ้านสหภาพ โดยเจ้าของโครงการขายให้ในราคาพิเศษ สร้างความดีใจให้กับครอบครัวน้องนุ้ย และขอขอบพระคุณคนไทยทุกท่านที่ร่วมบริจาคและส่งต่อความช่วยเหลือผ่านมูลนิธิครอบครัวข่าว 3 มาในครั้งนี้

 
หนึ่งในข่าวที่สร้างความสะเทือนในให้กับสังคม คือ เรื่องราวของเด็กหญิงกิ่งแก้ว ศรีนรคุต หรือน้องนุ้ย วัย 11 ปี ที่ป่วยเป็นโรคผิวหนังทางพันธุกรรม ซึ่งขณะนี้ทางมูลนิธิครอบครัวข่าว 3 ได้ลงพื้นที่เข้าไปช่วยเหลือเบื้องต้นแล้ว

 

เด็กหญิงกิ่งแก้ว ศรีนรคุต หรือน้องนุ้ย กำลังนั่งเรียนหนังสืออย่างตั้งใจ ร่วมกับเพื่อนๆชั้นประถม 4/1 โรงเรียนบริษัทไทยกสิกรสงเคราะห์ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี


แม้ว่าน้องนุ้ยจะป่วยเป็นโรคผิวหนังทางพันธุกรรมซึ่งต่างจากเด็กคนอื่น แต่ก็ไม่ใช่ปัญหาหรืออุปสรรคในการเรียน เพื่อนๆในห้องเข้าใจ และให้กำลังใจน้องนุ้ยเป็นอย่างดี

เรื่องสุขอนามัยสำหรับอาการป่วยของน้องนุ้ยเป็นสิ่งสำคัญ ปัจจุบันทั้งครอบครัวอาศัยอยู่ในบ้านสังกะสีของนายจ้าง คณะกรรมการมูลนิธิครอบครัวข่าว 3 จึงเห็นสมควรมอบบ้านหลังใหม่ให้กับครอบครัวของน้องนุ้ย ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จภายใน 1-2 เดือนข้างหน้านี้ เป็นบ้านเดี่ยวชั้นเดียว มี 2 ห้องนอน 1 ห้องน้ำ เนื้อที่ 40.5 ตารางวา ในหมู่บ้านสหภาพ โดยเจ้าของโครงการขายให้ในราคาพิเศษ สร้างความดีใจให้กับครอบครัวน้องนุ้ย และขอขอบพระคุณคนไทยทุกท่านที่ร่วมบริจาคและส่งต่อความช่วยเหลือผ่านมูลนิธิครอบครัวข่าว 3 มาในครั้งนี้

 
news-update-head