clip-head
 

มอบคอมพิวเตอร์ ร.ร.ภาคตะวันออก

มอบคอมพิวเตอร์ ร.ร.ภาคตะวันออก
Loading video player...

หลังจากที่นักเรียนโรงเรียนระเวิงราษฎร์อุปถัมภ์ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ได้รับมอบคอมพิวเตอร์พร้อมเครื่องปริ้นเตอร์ และอุปกรณ์ จากมูลนิธิครอบครัวข่าว 3 ทางโรงเรียนได้จัดกิจกรรมแข่งขันวาดรูปด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์และพิมพ์จากเครื่องปริ้นสีทันที ซึ่งเด็กๆต่างภูมิใจและดีใจกับภาพสวยๆจากฝีมือของตนเองผ่านคอมพิวเตอร์ใหม่เอี่ยมที่ได้รับ สร้างรอยยิ้มและความสุขให้กับเด็กอย่างถ้วนหน้า


ด้านผู้อำนวยการโรงเรียน บอกว่า ที่นี่เป็นโรงเรียนขนาดเล็กและขาดแคลนครูผู้สอนรายวิชา คอมพิวเตอร์ที่ได้รับจะช่วยให้นักเรียนค้นหาข้อมูลความรู้ใหม่ได้ด้วยตนเอง

เช่นเดียวกับโรงเรียนบ้านเนินสุขสำรอง ซึ่งเป็นโรงเรียนขนาดเล็ก ตำบลทุ่งควายกิน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง ซึ่งที่นี่มีทั้งนักเรียนชาวต่างด้าวและชาวไทย ผู้ปกครองส่วนใหญ่ฐานะยากจน นักเรียนทุกคนต่างดีใจที่ได้รับคอมพิวเตอร์ และยืนยันว่าจะนำไปค้นหาข้อมูลความรู้ในห้องเรียน รวมทั้งข้อมูลทางการเกษตรด้วย

 
มูลนิธิครอบครัวข่าว 3 มอบชุดคอมพิวเตอร์ให้แก่โรงเรียนที่ขาดแคลนในจังหวัดชลบุรี และ จังหวัดระยอง สร้างความดีใจให้กับเด็กนักเรียนที่ได้รับคอมพิวเตอร์มาเป็นสื่อการเรียนการสอน

หลังจากที่นักเรียนโรงเรียนระเวิงราษฎร์อุปถัมภ์ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ได้รับมอบคอมพิวเตอร์พร้อมเครื่องปริ้นเตอร์ และอุปกรณ์ จากมูลนิธิครอบครัวข่าว 3 ทางโรงเรียนได้จัดกิจกรรมแข่งขันวาดรูปด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์และพิมพ์จากเครื่องปริ้นสีทันที ซึ่งเด็กๆต่างภูมิใจและดีใจกับภาพสวยๆจากฝีมือของตนเองผ่านคอมพิวเตอร์ใหม่เอี่ยมที่ได้รับ สร้างรอยยิ้มและความสุขให้กับเด็กอย่างถ้วนหน้า


ด้านผู้อำนวยการโรงเรียน บอกว่า ที่นี่เป็นโรงเรียนขนาดเล็กและขาดแคลนครูผู้สอนรายวิชา คอมพิวเตอร์ที่ได้รับจะช่วยให้นักเรียนค้นหาข้อมูลความรู้ใหม่ได้ด้วยตนเอง

เช่นเดียวกับโรงเรียนบ้านเนินสุขสำรอง ซึ่งเป็นโรงเรียนขนาดเล็ก ตำบลทุ่งควายกิน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง ซึ่งที่นี่มีทั้งนักเรียนชาวต่างด้าวและชาวไทย ผู้ปกครองส่วนใหญ่ฐานะยากจน นักเรียนทุกคนต่างดีใจที่ได้รับคอมพิวเตอร์ และยืนยันว่าจะนำไปค้นหาข้อมูลความรู้ในห้องเรียน รวมทั้งข้อมูลทางการเกษตรด้วย

 
news-update-head