clip-head
 

เยี่ยมครอบครัวน้องนุ้ย ป่วยเป็นโรคผิวหนังทั่วร่างกาย

เยี่ยมครอบครัวน้องนุ้ย ป่วยเป็นโรคผิวหนังทั่วร่างกาย
Loading video player...

เด็กหญิงกิ่งแก้ว หรือน้องนุ้ย ศรีนรคุต วัย 11 ปี ที่อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ซึ่งป่วยเป็นโรคผิวหนังทั่วร่างกาย และได้รับการช่วยเหลือจากประชาชนบริจาคเงินผ่านกองทุนเรื่องเล่าเช้านี้ ซึ่งมูลนิธิครอบครัวข่าว 3 ได้นำเงินที่ได้รับบริจาค มอบให้เป็นค่ารักษาพยาบาลและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ไปแล้วส่วนหนึ่ง

ซึ่งในวันนี้ (18 เม.ย.) เจ้าหน้าที่ของมูลนิธิครอบครัวข่าว 3 ได้เดินทางไปติดตามผล และเยี่ยมอาการของน้องนุ้ย พร้อมกับจะหาแนวทางที่จะช่วยเหลือให้ครอบครัวของน้องนุ้ย มีคุณภาพชีวิตที่ดี และยั่งยืนต่อไป

 
เจ้าหน้าที่มูลนิธิครอบครัวข่าว 3 เดินทางไปเยี่ยมครอบครัวน้องนุ้ย ที่ป่วยเป็นโรคผิวหนังทั่วร่างกาย พร้อมหาทางช่วยเหลือให้ครอบครัวน้องนุ้ย มีคุณภาพชีวิตที่ต่อไป

เด็กหญิงกิ่งแก้ว หรือน้องนุ้ย ศรีนรคุต วัย 11 ปี ที่อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ซึ่งป่วยเป็นโรคผิวหนังทั่วร่างกาย และได้รับการช่วยเหลือจากประชาชนบริจาคเงินผ่านกองทุนเรื่องเล่าเช้านี้ ซึ่งมูลนิธิครอบครัวข่าว 3 ได้นำเงินที่ได้รับบริจาค มอบให้เป็นค่ารักษาพยาบาลและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ไปแล้วส่วนหนึ่ง

ซึ่งในวันนี้ (18 เม.ย.) เจ้าหน้าที่ของมูลนิธิครอบครัวข่าว 3 ได้เดินทางไปติดตามผล และเยี่ยมอาการของน้องนุ้ย พร้อมกับจะหาแนวทางที่จะช่วยเหลือให้ครอบครัวของน้องนุ้ย มีคุณภาพชีวิตที่ดี และยั่งยืนต่อไป

 
news-update-head