clip-head
 

มอบจักรยานยืมเรียนให้ รร.3 จังหวัดชายแดนใต้

มอบจักรยานยืมเรียนให้ รร.3 จังหวัดชายแดนใต้
Loading video player...

หลังครอบครัวข่าว 3 นำจักรยานที่ได้รับบริจาคในโครงการจักรยืมเรียนไปมอบให้กับน้อง ๆ 4 โรงเรียนในอำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน เพื่อใช้เป็นพาหนะไปเรียนหนังสือแทนการเดินเท้าวันละหลายกิโลเมตร สร้างความดีใจให้น้อง ๆ ครู และผู้ปกครองเป็นอย่างมาก เช่นเด็กชายธวัชชัย พนาสกุลรัตน์ นักเรียนชั้น ป.5 โรงเรียนบ้านห้วยโผ ถึงกับกลั่นน้ำตาไว้ไม่อยู่ เพราะใฝ่ฝันอยากมีรถจักรยานมานานแล้ว แต่ทางบ้านไม่มีเงินซื้อให้

สำหรับรถจักรยานที่ใช้เป็นพาหนะในการเดินทางแล้ว ยังปลูกฝังให้เด็กรู้จักประหยัด, สุขภาพแข็งแรง , สร้างจิตสำนึกความมีน้ำใจ และจิตอาสาช่วยเหลือสังคม

แต่ยังมีนักเรียนอีกหลายพื้นที่ที่มีความต้องการเช่นกัน โดยเฉพาะพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนใต้ที่ส่วนใหญ่ยังต้องเดินเท้าเป็นระยะทางหลายกิโลเพื่อไปเรียนหนังสือท่ามกลางความไม่สงบ

ทางครอบครัวข่าว 3 จึงเปิดรับบริจาครถจักรยานไปมอบให้กับน้อง ๆ โดยสามารถบริจาคได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงสิ้นเดือนพฤศจิกายน ที่ฝ่ายข่าวช่อง 3 อาคารมาลีนนท์ทาวเวอร์ ถนนพระราม 4 คลองเตย โทรศัพท์ 02-2623313,02-2623321

 
มูลนิธิครอบครัวข่าว 3 เดินหน้าจัดโครงการจักรยานยืมเรียน เพื่อน้องนักเรียนยากจนในถิ่นทุรกันดาร คราวนี้จะนำไปมอบให้กับโรงเรียนใน 3 จังหวัดชายแดนใต้

หลังครอบครัวข่าว 3 นำจักรยานที่ได้รับบริจาคในโครงการจักรยืมเรียนไปมอบให้กับน้อง ๆ 4 โรงเรียนในอำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน เพื่อใช้เป็นพาหนะไปเรียนหนังสือแทนการเดินเท้าวันละหลายกิโลเมตร สร้างความดีใจให้น้อง ๆ ครู และผู้ปกครองเป็นอย่างมาก เช่นเด็กชายธวัชชัย พนาสกุลรัตน์ นักเรียนชั้น ป.5 โรงเรียนบ้านห้วยโผ ถึงกับกลั่นน้ำตาไว้ไม่อยู่ เพราะใฝ่ฝันอยากมีรถจักรยานมานานแล้ว แต่ทางบ้านไม่มีเงินซื้อให้

สำหรับรถจักรยานที่ใช้เป็นพาหนะในการเดินทางแล้ว ยังปลูกฝังให้เด็กรู้จักประหยัด, สุขภาพแข็งแรง , สร้างจิตสำนึกความมีน้ำใจ และจิตอาสาช่วยเหลือสังคม

แต่ยังมีนักเรียนอีกหลายพื้นที่ที่มีความต้องการเช่นกัน โดยเฉพาะพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนใต้ที่ส่วนใหญ่ยังต้องเดินเท้าเป็นระยะทางหลายกิโลเพื่อไปเรียนหนังสือท่ามกลางความไม่สงบ

ทางครอบครัวข่าว 3 จึงเปิดรับบริจาครถจักรยานไปมอบให้กับน้อง ๆ โดยสามารถบริจาคได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงสิ้นเดือนพฤศจิกายน ที่ฝ่ายข่าวช่อง 3 อาคารมาลีนนท์ทาวเวอร์ ถนนพระราม 4 คลองเตย โทรศัพท์ 02-2623313,02-2623321

 
news-update-head