clip-head
 

แจกถุงยังชีพให้กับผู้ประสบภัยในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

แจกถุงยังชีพให้กับผู้ประสบภัยในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
Loading video player...

นายอัชฌา สุวรรณปากแพรก รองประธานมูลนิธิครอบครัวข่าว 3 พร้อมผู้บริหาร ผู้จัดละคร ดารา นักแสดง และอาสาสมัคร นำถุงยังชีพไปแจกจ่ายชาวบ้านชุมชนวัดสะตือ ตำบลท่าหลวง อำเภอท่าเรือ ที่ระดับน้ำสูงกว่า 1 เมตร ท่วมขังมาตั้งแต่วันที่ 3 ตุลาคม และเริ่มลดลงวันละ 10-12 เซนติเมตร มีชาวบ้านริมแม่น้ำป่าสัก ได้รับความเดือดร้อนถึง 8 ตำบล จาก 10 ตำบล ใน 59 หมู่บ้าน จำนวนกว่า 1,000 ครัวเรือน 4,500 กว่าคน ซึ่งคาดว่าภายในสิ้นเดือนตุลาคมนี้ จะเข้าสู่ภาวะปกติ

เช่นเดียวกับที่ตำบลบ้านกุ่ม อำเภอบางบาล ชาวบ้านกว่า 100 หลังคาเรือนได้รับผลกระทบ จากการระบายน้ำของเขื่อนเจ้าพระยา ที่ท่วมสูงเกือบ 3 เมตร มาตั้งแต่เดือนกันยายน ล่าสุดระดับน้ำลดลงครึ่งหนึ่งแล้ว
 
นอกจากนี้ครอบครัวข่าว 3 ยังได้นำถุงยังชีพของสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ประธานคณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช ที่มอบผ่านครอบครัวข่าว 3 ไปมอบให้กับวัดจุฬามณี วัดโคกหิรัญ ซึ่งมีพระสงฆ์และสามเณรกว่า 30 รูปจำวัดอยู่
 

 
วันนี้"มูลนิธิครอบครัวข่าว 3" ลงพื้นที่ล่องเรือแจกถุงยังชีพให้กับผู้ประสบภัยในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ที่ได้รับความเดือดร้อนกว่า 1,000 ครัวเรือน

นายอัชฌา สุวรรณปากแพรก รองประธานมูลนิธิครอบครัวข่าว 3 พร้อมผู้บริหาร ผู้จัดละคร ดารา นักแสดง และอาสาสมัคร นำถุงยังชีพไปแจกจ่ายชาวบ้านชุมชนวัดสะตือ ตำบลท่าหลวง อำเภอท่าเรือ ที่ระดับน้ำสูงกว่า 1 เมตร ท่วมขังมาตั้งแต่วันที่ 3 ตุลาคม และเริ่มลดลงวันละ 10-12 เซนติเมตร มีชาวบ้านริมแม่น้ำป่าสัก ได้รับความเดือดร้อนถึง 8 ตำบล จาก 10 ตำบล ใน 59 หมู่บ้าน จำนวนกว่า 1,000 ครัวเรือน 4,500 กว่าคน ซึ่งคาดว่าภายในสิ้นเดือนตุลาคมนี้ จะเข้าสู่ภาวะปกติ

เช่นเดียวกับที่ตำบลบ้านกุ่ม อำเภอบางบาล ชาวบ้านกว่า 100 หลังคาเรือนได้รับผลกระทบ จากการระบายน้ำของเขื่อนเจ้าพระยา ที่ท่วมสูงเกือบ 3 เมตร มาตั้งแต่เดือนกันยายน ล่าสุดระดับน้ำลดลงครึ่งหนึ่งแล้ว
 
นอกจากนี้ครอบครัวข่าว 3 ยังได้นำถุงยังชีพของสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ประธานคณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช ที่มอบผ่านครอบครัวข่าว 3 ไปมอบให้กับวัดจุฬามณี วัดโคกหิรัญ ซึ่งมีพระสงฆ์และสามเณรกว่า 30 รูปจำวัดอยู่
 

 
news-update-head