news-head
 

มูลนิธิครอบครัวข่าว ร่วมสนับสนุนกิจกรรม หนาวนี้ทำดีเพื่อพ่อ 2561

มูลนิธิครอบครัวข่าว ร่วมสนับสนุนกิจกรรม หนาวนี้ทำดีเพื่อพ่อ 2561
มูลนิธิครอบครัวข่าว
เมื่อช่วงบ่ายวันพุธที่ 29 พ.ย.2560 คณะมูลนิธิครอบครัวข่าว นำโดย คุณบริสุทธิ์ บูรณะสัมฤทธิ เลขานุการและกรรมการ , คุณดวงรัตน์ มหาวนิช ผู้ช่วยเลขานุการและกรรมการ พร้อมเจ้าหน้าที่มูลนิธิฯ ได้เดินทางไปยังสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ ณ ถนนอังรีดูนังต์ เพื่อร่วมงานแถลงข่าวกิจกรรม “หนาวนี้ทำดีเพื่อพ่อ 2561” ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เพื่อส่งเสริมสุขภาพอนามัยและคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้น ทั้งนี้ มูลนิธิครอบครัวข่าว นำเงิน 200,000 บาท มามอบสมทบเพื่อนำไปใช้ดำเนินการช่วยเหลือของสภากาชาดไทยด้วย ซึ่งภายในงานมีภาคีเครือข่ายต่างๆ อาทิเช่น กองทัพอากาศ สมาคมช่างภาพผู้สื่อข่าวโทรทัศน์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ สมาคมผู้สื่อข่าวบันเทิงแห่งประเทศไทย สมาคมสื่อมวลชนเพื่อสังคม และเครือข่ายเอกชน ได้นำเครื่องนุ่งห่ม ยา-เวชภัณฑ์สำหรับห้องพยาบาลโรงเรียนในชนบท อุปกรณ์กีฬา และสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภค มามอบแก่สำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ โดยทางกิจกรรม หนาวนี้ทำดีเพื่อพ่อ 2561 จะเดินทางไปมอบเครื่องกันหนาวแก่ผู้ประสบภัยหนาว จำนวน 3,610 ชุด เครื่องกันหนาวสำหรับเด็ก 2,600 ชุด พร้อมให้ความรู้ด้านสุขศึกษา บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป และบริการทันตกรรมโดยไม่คิดมูลค่าใดๆ ให้กับชาวบ้านในพื้นที่ อ.ปัว อ.เมือง และ อ.นาน้อย จังหวัดน่าน
เมื่อช่วงบ่ายวันพุธที่ 29 พ.ย.2560 คณะมูลนิธิครอบครัวข่าว นำโดย คุณบริสุทธิ์ บูรณะสัมฤทธิ เลขานุการและกรรมการ , คุณดวงรัตน์ มหาวนิช ผู้ช่วยเลขานุการและกรรมการ พร้อมเจ้าหน้าที่มูลนิธิฯ ได้เดินทางไปยังสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ ณ ถนนอังรีดูนังต์ เพื่อร่วมงานแถลงข่าวกิจกรรม “หนาวนี้ทำดีเพื่อพ่อ 2561” ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เพื่อส่งเสริมสุขภาพอนามัยและคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้น ทั้งนี้ มูลนิธิครอบครัวข่าว นำเงิน 200,000 บาท มามอบสมทบเพื่อนำไปใช้ดำเนินการช่วยเหลือของสภากาชาดไทยด้วย
เมื่อช่วงบ่ายวันพุธที่ 29 พ.ย.2560 คณะมูลนิธิครอบครัวข่าว นำโดย คุณบริสุทธิ์ บูรณะสัมฤทธิ เลขานุการและกรรมการ , คุณดวงรัตน์ มหาวนิช ผู้ช่วยเลขานุการและกรรมการ พร้อมเจ้าหน้าที่มูลนิธิฯ ได้เดินทางไปยังสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ ณ ถนนอังรีดูนังต์ เพื่อร่วมงานแถลงข่าวกิจกรรม “หนาวนี้ทำดีเพื่อพ่อ 2561” ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เพื่อส่งเสริมสุขภาพอนามัยและคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้น ทั้งนี้ มูลนิธิครอบครัวข่าว นำเงิน 200,000 บาท มามอบสมทบเพื่อนำไปใช้ดำเนินการช่วยเหลือของสภากาชาดไทยด้วย ซึ่งภายในงานมีภาคีเครือข่ายต่างๆ อาทิเช่น กองทัพอากาศ สมาคมช่างภาพผู้สื่อข่าวโทรทัศน์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ สมาคมผู้สื่อข่าวบันเทิงแห่งประเทศไทย สมาคมสื่อมวลชนเพื่อสังคม และเครือข่ายเอกชน ได้นำเครื่องนุ่งห่ม ยา-เวชภัณฑ์สำหรับห้องพยาบาลโรงเรียนในชนบท อุปกรณ์กีฬา และสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภค มามอบแก่สำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ โดยทางกิจกรรม หนาวนี้ทำดีเพื่อพ่อ 2561 จะเดินทางไปมอบเครื่องกันหนาวแก่ผู้ประสบภัยหนาว จำนวน 3,610 ชุด เครื่องกันหนาวสำหรับเด็ก 2,600 ชุด พร้อมให้ความรู้ด้านสุขศึกษา บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป และบริการทันตกรรมโดยไม่คิดมูลค่าใดๆ ให้กับชาวบ้านในพื้นที่ อ.ปัว อ.เมือง และ อ.นาน้อย จังหวัดน่าน
news-update-head