news-head
 

มูลนิธิครอบครัวข่าว ร่วมกับ กองทัพอากาศ มอบผ้าห่มกันหนาวเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยหนาว

มูลนิธิครอบครัวข่าว ร่วมกับ กองทัพอากาศ มอบผ้าห่มกันหนาวเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยหนาว
มูลนิธิครอบครัวข่าว
ด้วยตระหนักถึงผลกระทบภัยหนาวและการขาดแคลนผ้าห่มกันหนาวในพื้นที่ห่างไกล ทาง มูลนิธิครอบครัวข่าว ได้ร่วมกับ กองทัพอากาศ มอบผ้าห่มกันหนาวให้กับผู้ประสบภัยหนาวผ่านศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพอากาศ เพื่อให้กองทัพอากาศนำไปแจกจ่ายช่วยเหลือประชาชนในท้องที่ที่ประสบภัยที่กองทัพรับผิดชอบต่อไป นำโดยคณะผู้บริหาร คุณอัชฌา สุวรรณปากแพรก รองประธานกรรมการมูลนิธิครอบครัวข่าว และคุณดวงรัตน์ มหาวนิช กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ มูลนิธิครอบครัวข่าว เป็นผู้แทนมอบผ้าห่มกันหนาวให้กับ พลอากาศเอก จอม รุ่งสว่าง ผู้บัญชาการทหารอากาศ ณ กองบัญชาการกองทัพอากาศ เมื่อวันจันทร์ที่ 13 พฤศจิกายน 2560 ที่ผ่านมา ในการนี้ คุณอัชฌา สุวรรณปากแพรก และ คุณดวงรัตน์ มหาวนิช เป็นตัวแทนผู้บริหารสถานีฯ รับมอบเข็มที่ระลึกกองทัพอากาศ พร้อมใบประกาศนียบัตร จาก พลอากาศเอก จอม รุ่งสว่าง ผู้บัญชาการทหารอากาศ จากนั้น พลอากาศเอก จอม รุ่งสว่าง ผู้บัญชาการทหารอากาศ นำคณะผู้บริหารสถานีฯ และตัวแทนภาคีเครือข่าย พร้อมใจกันร่วมปล่อยขบวนคาราวานช่วยเหลือผู้ประสบภัยหนาวสู่กองบินต่างๆ ของกองทัพอากาศ ณ กองบัญชาการกองทัพอากาศ ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร
ด้วยตระหนักถึงผลกระทบภัยหนาวและการขาดแคลนผ้าห่มกันหนาวในพื้นที่ห่างไกล ทาง มูลนิธิครอบครัวข่าว ได้ร่วมกับ กองทัพอากาศ มอบผ้าห่มกันหนาวให้กับผู้ประสบภัยหนาวผ่านศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพอากาศ เพื่อให้กองทัพอากาศนำไปแจกจ่ายช่วยเหลือประชาชนในท้องที่ที่ประสบภัยที่กองทัพรับผิดชอบต่อไป นำโดยคณะผู้บริหาร คุณอัชฌา สุวรรณปากแพรก รองประธานกรรมการมูลนิธิครอบครัวข่าว และคุณดวงรัตน์ มหาวนิช กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ มูลนิธิครอบครัวข่าว เป็นผู้แทนมอบผ้าห่มกันหนาวให้กับ พลอากาศเอก จอม รุ่งสว่าง ผู้บัญชาการทหารอากาศ ณ กองบัญชาการกองทัพอากาศ เมื่อวันจันทร์ที่ 13 พฤศจิกายน 2560 ที่ผ่านมา
ด้วยตระหนักถึงผลกระทบภัยหนาวและการขาดแคลนผ้าห่มกันหนาวในพื้นที่ห่างไกล ทาง มูลนิธิครอบครัวข่าว ได้ร่วมกับ กองทัพอากาศ มอบผ้าห่มกันหนาวให้กับผู้ประสบภัยหนาวผ่านศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพอากาศ เพื่อให้กองทัพอากาศนำไปแจกจ่ายช่วยเหลือประชาชนในท้องที่ที่ประสบภัยที่กองทัพรับผิดชอบต่อไป นำโดยคณะผู้บริหาร คุณอัชฌา สุวรรณปากแพรก รองประธานกรรมการมูลนิธิครอบครัวข่าว และคุณดวงรัตน์ มหาวนิช กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ มูลนิธิครอบครัวข่าว เป็นผู้แทนมอบผ้าห่มกันหนาวให้กับ พลอากาศเอก จอม รุ่งสว่าง ผู้บัญชาการทหารอากาศ ณ กองบัญชาการกองทัพอากาศ เมื่อวันจันทร์ที่ 13 พฤศจิกายน 2560 ที่ผ่านมา ในการนี้ คุณอัชฌา สุวรรณปากแพรก และ คุณดวงรัตน์ มหาวนิช เป็นตัวแทนผู้บริหารสถานีฯ รับมอบเข็มที่ระลึกกองทัพอากาศ พร้อมใบประกาศนียบัตร จาก พลอากาศเอก จอม รุ่งสว่าง ผู้บัญชาการทหารอากาศ จากนั้น พลอากาศเอก จอม รุ่งสว่าง ผู้บัญชาการทหารอากาศ นำคณะผู้บริหารสถานีฯ และตัวแทนภาคีเครือข่าย พร้อมใจกันร่วมปล่อยขบวนคาราวานช่วยเหลือผู้ประสบภัยหนาวสู่กองบินต่างๆ ของกองทัพอากาศ ณ กองบัญชาการกองทัพอากาศ ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร
news-update-head