news-head
 

มูลนิธิครอบครัวข่าว ร่วมกับกองทัพอากาศ และพันธมิตร ลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม จ.ขอนแก่น

มูลนิธิครอบครัวข่าว ร่วมกับกองทัพอากาศ และพันธมิตร ลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม จ.ขอนแก่น
มูลนิธิครอบครัวข่าว
คณะผู้บริหารมูลนิธิครอบครัวข่าว นำโดย คุณบริสุทธิ์ บูรณะสัมฤทธิ กรรมการและเลขานุการ มูลนิธิครอบครัวข่าว, คุณดวงรัตน์ มหาวนิช กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ มูลนิธิครอบครัวข่าว และดารานักแสดงช่อง 3 ได้เดินทางไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น ร่วมกับศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพอากาศ และเหล่าพันธมิตร ในการนี้ พลอากาศเอก จอม รุ่งสว่าง ผู้บัญชาการทหารอากาศ ในฐานะผู้บัญชาการศูนย์บรรเท่าสาธารณภัยกองทัพอากาศ เป็นประธานในการรับมอบถุงยังชีพ เครื่องอุปโภคบริโภค และน้ำดื่ม จากผู้แทนมูลนิธิครอบครัวข่าว ผู้แทนธนาคาร ไทยพาณิชย์ จำกัด(มหาชน) ผู้แทนบริษัท ปูนซีเมนต์ไทย จำกัด(มหาชน) และผู้แทนบริษัท สิงห์ คอเปอเรชั่น จำกัด ณ ท่าอากาศยานทหาร กองบิน 6 จากนั้น พลอากาศโท สิทธิชัย แก้วบัวดี เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ, คณะผู้บริหารมูลนิธิครอบครัวข่าว,นักแสดงช่อง 3 และคณะพันธมิตร ลำเลียงถุงยังชีพ จำนวน 600 ชุด ขึ้นเครื่องบินของกองทัพอากาศไปมอบให้แก่ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนในพื้นที่อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น จำนวน 2 พื้นที่ ได้แก่ บ้านโนนเชือก ตำบลบ้านขาม และพื้นที่วัดชัยศรี ตำบลบ้านเสียวโคกกลาง เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบอุทกภัย
คณะผู้บริหารมูลนิธิครอบครัวข่าว นำโดย คุณบริสุทธิ์ บูรณะสัมฤทธิ กรรมการและเลขานุการ มูลนิธิครอบครัวข่าว, คุณดวงรัตน์ มหาวนิช กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ มูลนิธิครอบครัวข่าว และดารานักแสดงช่อง 3 ได้เดินทางไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น ร่วมกับศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพอากาศ และเหล่าพันธมิตร
คณะผู้บริหารมูลนิธิครอบครัวข่าว นำโดย คุณบริสุทธิ์ บูรณะสัมฤทธิ กรรมการและเลขานุการ มูลนิธิครอบครัวข่าว, คุณดวงรัตน์ มหาวนิช กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ มูลนิธิครอบครัวข่าว และดารานักแสดงช่อง 3 ได้เดินทางไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น ร่วมกับศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพอากาศ และเหล่าพันธมิตร ในการนี้ พลอากาศเอก จอม รุ่งสว่าง ผู้บัญชาการทหารอากาศ ในฐานะผู้บัญชาการศูนย์บรรเท่าสาธารณภัยกองทัพอากาศ เป็นประธานในการรับมอบถุงยังชีพ เครื่องอุปโภคบริโภค และน้ำดื่ม จากผู้แทนมูลนิธิครอบครัวข่าว ผู้แทนธนาคาร ไทยพาณิชย์ จำกัด(มหาชน) ผู้แทนบริษัท ปูนซีเมนต์ไทย จำกัด(มหาชน) และผู้แทนบริษัท สิงห์ คอเปอเรชั่น จำกัด ณ ท่าอากาศยานทหาร กองบิน 6 จากนั้น พลอากาศโท สิทธิชัย แก้วบัวดี เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ, คณะผู้บริหารมูลนิธิครอบครัวข่าว,นักแสดงช่อง 3 และคณะพันธมิตร ลำเลียงถุงยังชีพ จำนวน 600 ชุด ขึ้นเครื่องบินของกองทัพอากาศไปมอบให้แก่ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนในพื้นที่อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น จำนวน 2 พื้นที่ ได้แก่ บ้านโนนเชือก ตำบลบ้านขาม และพื้นที่วัดชัยศรี ตำบลบ้านเสียวโคกกลาง เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบอุทกภัย
news-update-head