news-head
 

มูลนิธิครอบครัวข่าว นำทีมผู้จัด-ดาราช่อง 3 และเครือข่ายพันธมิตร ร่วมฟื้นฟูโรงเรียนประสบภัยน้ำท่วมภาคใต้

มูลนิธิครอบครัวข่าว นำทีมผู้จัด-ดาราช่อง 3 และเครือข่ายพันธมิตร ร่วมฟื้นฟูโรงเรียนประสบภัยน้ำท่วมภาคใต้
มูลนิธิครอบครัวข่าว
มูลนิธิครอบครัวข่าว จับมือกับคณะผู้จัดละคร ดารา-นักแสดงช่อง 3 สายการบินแอร์เอเชีย กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สิงห์อาสา และเครือข่ายพันธมิตร นำสิ่งของ อุปกรณ์การเรียนไปมอบให้กับโรงเรียนในพื้นที่ภาคใต้ ที่ได้รับความเสียหายจากน้ำท่วมใหญ่ เมื่อช่วงต้นปี 2560 ในระหว่างวันที่ 27-29 กันยายน 2560 ที่ผ่านมา ที่ จ.ประจวบคีรีขันธ์ จ.สุราษฎร์ธานี และ จ.นครศรีธรรมราช ในการนี้ได้รับเกียรติจาก คุณจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมเป็นประธานภายในงาน พร้อมด้วย คุณอัชฌา สุวรรณปากแพรก รองประธานกรรมการมูลนิธิครอบครัวข่าว ,คุณบริสุทธิ์ บูรณะสัมฤทธิ กรรมการและเลขานุการ มูลนิธิครอบครัวข่าว และคุณดวงรัตน์ มหาวนิช กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ มูลนิธิครอบครัวข่าว พร้อมคณะผู้จัดละครและนักแสดงช่อง 3 และทีมข่าวช่อง 3 ร่วมกันส่งมอบสิ่งของในกิจกรรมครั้งนี้ โดยทางมูลนิธิฯ ได้นำสิ่งของที่จัดซื้อจากเงินของพี่น้องชาวไทยที่ส่งผ่านมูลนิธิครอบครัวข่าว มาแปรเปลี่ยนเป็นสื่อการเรียนการสอนที่จำเป็น ทั้งหนังสือยืมเรียน อุปกรณ์กีฬา จักรยานยืมเรียน 660 คัน ชุดสนามเด็กเล่น อุปกรณ์ห้องวิทยาศาสตร์ ถังเก็บน้ำ และเครื่องกรองน้ำ มามอบให้กับตัวแทนโรงเรียนมัธยมนพคุณ(ห้วยทรายขาว)อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ โรงเรียนปากกะแดะ อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี โรงเรียนวัดเขาน้อย อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช และโรงเรียนปากพนัง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช นอกจากนี้กลุ่มศิลปินได้นำเงินจากการจัดคอนเสิร์ต ศิลปินร่วมใจ รวมพลังสู่พี่น้องชาวใต้ มามอบให้กับตัวแทนโรงเรียนด้วยเพื่อใช้ในการซ่อมแซมอาคารที่ได้รับความเสียหายจากน้ำท่วม โดยตลอด 3 วันนี้โครงการฟื้นฟูโรงเรียนที่ประสบอุทกภัยทางภาคใต้ ได้ช่วยเหลือโรงเรียนใน 3 จังหวัด คือ ประจวบคีรีขันธ์ สุราษฎร์ธานี และนครศรีธรรมราช ไปแล้ว 40 โรงเรียน จากนั้น มูลนิธิเพื่อนพึ่ง(ภาฯ)ยามยาก สภากาชาดไทย และ มูลนิธิครอบครัวข่าว นำโดย รศ.ดร.นายแพทย์พิชิต สุวรรณปรากร รองประธานมูลนิธิเพื่อนพึ่ง(ภาฯ)ยามยาก , คุณอัชฌา สุวรรณปากแพรก รองประธานกรรมการมูลนิธิครอบครัวข่าว มอบเงินสมทบช่วยเหลือการทำฝายมีชีวิต 57 แห่ง โดยมี คุณจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นผู้รับมอบ ณ ฝายมีชีวิตห้วยน้ำคลุ้ง อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช
มูลนิธิครอบครัวข่าว จับมือกับคณะผู้จัดละคร ดารา-นักแสดงช่อง 3 สายการบินแอร์เอเชีย กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สิงห์อาสา และเครือข่ายพันธมิตร นำสิ่งของ อุปกรณ์การเรียนไปมอบให้กับโรงเรียนในพื้นที่ภาคใต้ ที่ได้รับความเสียหายจากน้ำท่วมใหญ่ เมื่อช่วงต้นปี 2560 ในระหว่างวันที่ 27-29 กันยายน 2560 ที่ผ่านมา ที่ จ.ประจวบคีรีขันธ์ จ.สุราษฎร์ธานี และ จ.นครศรีธรรมราช
มูลนิธิครอบครัวข่าว จับมือกับคณะผู้จัดละคร ดารา-นักแสดงช่อง 3 สายการบินแอร์เอเชีย กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สิงห์อาสา และเครือข่ายพันธมิตร นำสิ่งของ อุปกรณ์การเรียนไปมอบให้กับโรงเรียนในพื้นที่ภาคใต้ ที่ได้รับความเสียหายจากน้ำท่วมใหญ่ เมื่อช่วงต้นปี 2560 ในระหว่างวันที่ 27-29 กันยายน 2560 ที่ผ่านมา ที่ จ.ประจวบคีรีขันธ์ จ.สุราษฎร์ธานี และ จ.นครศรีธรรมราช ในการนี้ได้รับเกียรติจาก คุณจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมเป็นประธานภายในงาน พร้อมด้วย คุณอัชฌา สุวรรณปากแพรก รองประธานกรรมการมูลนิธิครอบครัวข่าว ,คุณบริสุทธิ์ บูรณะสัมฤทธิ กรรมการและเลขานุการ มูลนิธิครอบครัวข่าว และคุณดวงรัตน์ มหาวนิช กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ มูลนิธิครอบครัวข่าว พร้อมคณะผู้จัดละครและนักแสดงช่อง 3 และทีมข่าวช่อง 3 ร่วมกันส่งมอบสิ่งของในกิจกรรมครั้งนี้ โดยทางมูลนิธิฯ ได้นำสิ่งของที่จัดซื้อจากเงินของพี่น้องชาวไทยที่ส่งผ่านมูลนิธิครอบครัวข่าว มาแปรเปลี่ยนเป็นสื่อการเรียนการสอนที่จำเป็น ทั้งหนังสือยืมเรียน อุปกรณ์กีฬา จักรยานยืมเรียน 660 คัน ชุดสนามเด็กเล่น อุปกรณ์ห้องวิทยาศาสตร์ ถังเก็บน้ำ และเครื่องกรองน้ำ มามอบให้กับตัวแทนโรงเรียนมัธยมนพคุณ(ห้วยทรายขาว)อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ โรงเรียนปากกะแดะ อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี โรงเรียนวัดเขาน้อย อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช และโรงเรียนปากพนัง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช นอกจากนี้กลุ่มศิลปินได้นำเงินจากการจัดคอนเสิร์ต ศิลปินร่วมใจ รวมพลังสู่พี่น้องชาวใต้ มามอบให้กับตัวแทนโรงเรียนด้วยเพื่อใช้ในการซ่อมแซมอาคารที่ได้รับความเสียหายจากน้ำท่วม โดยตลอด 3 วันนี้โครงการฟื้นฟูโรงเรียนที่ประสบอุทกภัยทางภาคใต้ ได้ช่วยเหลือโรงเรียนใน 3 จังหวัด คือ ประจวบคีรีขันธ์ สุราษฎร์ธานี และนครศรีธรรมราช ไปแล้ว 40 โรงเรียน จากนั้น มูลนิธิเพื่อนพึ่ง(ภาฯ)ยามยาก สภากาชาดไทย และ มูลนิธิครอบครัวข่าว นำโดย รศ.ดร.นายแพทย์พิชิต สุวรรณปรากร รองประธานมูลนิธิเพื่อนพึ่ง(ภาฯ)ยามยาก , คุณอัชฌา สุวรรณปากแพรก รองประธานกรรมการมูลนิธิครอบครัวข่าว มอบเงินสมทบช่วยเหลือการทำฝายมีชีวิต 57 แห่ง โดยมี คุณจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นผู้รับมอบ ณ ฝายมีชีวิตห้วยน้ำคลุ้ง อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช
news-update-head