news-head
 

มูลนิธิครอบครัวข่าว รับบริจาคสิ่งของช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมจาก หน่วยงาน องค์กร และประชาชน

มูลนิธิครอบครัวข่าว รับบริจาคสิ่งของช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมจาก หน่วยงาน องค์กร และประชาชน
มูลนิธิครอบครัวข่าว
มูลนิธิครอบครัวข่าว ร่วมกับ สถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 , มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง(ภาฯ)ยามยาก สภากาชาดไทย , กองทัพอากาศ และสิงห์อาสา เปิดศูนย์รับความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยจังหวัดสกลนครและภาคอีสาน ณ อาคารมาลีนนท์ ถนนพระราม 4 นับตั้งแต่วันที่ 30 กรกฎาคม - 4 สิงหาคม 2560 รวมระยะเวลาทั้งสิ้น 6 วัน ซึ่งมีหน่วยงาน องค์กรภาครัฐและเอกชน รวมถึงประชาชน ได้รวมใจกันนำสิ่งของใช้จำเป็น ข้าวสารอาหารแห้ง น้ำดื่ม เครื่องนุ่งห่ม และสิ่งดำรงชีพ มาบริจาคให้กับผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ภาคอีสาน จากนั้นได้ทยอยลำเลียงสิ่งของบริจาคเพื่อนำไปบรรเทาทุกข์ให้กับผู้ประสบอุทกภัยต่อไป
มูลนิธิครอบครัวข่าว ร่วมกับ สถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 , มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง(ภาฯ)ยามยาก สภากาชาดไทย , กองทัพอากาศ และสิงห์อาสา เปิดศูนย์รับความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยจังหวัดสกลนครและภาคอีสาน ณ อาคารมาลีนนท์ ถนนพระราม 4 นับตั้งแต่วันที่ 30 กรกฎาคม - 4 สิงหาคม 2560 รวมระยะเวลาทั้งสิ้น 6 วัน ซึ่งมีหน่วยงาน องค์กรภาครัฐและเอกชน รวมถึงประชาชน ได้รวมใจกันนำสิ่งของใช้จำเป็น ข้าวสารอาหารแห้ง น้ำดื่ม เครื่องนุ่งห่ม และสิ่งดำรงชีพ มาบริจาคให้กับผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ภาคอีสาน จากนั้นได้ทยอยลำเลียงสิ่งของบริจาคเพื่อนำไปบรรเทาทุกข์ให้กับผู้ประสบอุทกภัยต่อไป
มูลนิธิครอบครัวข่าว ร่วมกับ สถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 , มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง(ภาฯ)ยามยาก สภากาชาดไทย , กองทัพอากาศ และสิงห์อาสา เปิดศูนย์รับความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยจังหวัดสกลนครและภาคอีสาน ณ อาคารมาลีนนท์ ถนนพระราม 4 นับตั้งแต่วันที่ 30 กรกฎาคม - 4 สิงหาคม 2560 รวมระยะเวลาทั้งสิ้น 6 วัน ซึ่งมีหน่วยงาน องค์กรภาครัฐและเอกชน รวมถึงประชาชน ได้รวมใจกันนำสิ่งของใช้จำเป็น ข้าวสารอาหารแห้ง น้ำดื่ม เครื่องนุ่งห่ม และสิ่งดำรงชีพ มาบริจาคให้กับผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ภาคอีสาน จากนั้นได้ทยอยลำเลียงสิ่งของบริจาคเพื่อนำไปบรรเทาทุกข์ให้กับผู้ประสบอุทกภัยต่อไป
news-update-head