news-head
 

มูลนิธิครอบครัวข่าว มอบเงินบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้ ในรายการ ”ประชารัฐร่วมใจ ช่วยภัยพิบัติภาคใต้”

มูลนิธิครอบครัวข่าว มอบเงินบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้ ในรายการ ”ประชารัฐร่วมใจ ช่วยภัยพิบัติภาคใต้”
มูลนิธิครอบครัวข่าว
เมื่อวันอาทิตย์ที่ 15 มกราคม 2560 ที่ห้องประชุม ตึกบัญชาการ 2 ทำเนียบรัฐบาล นำโดยคุณบริสุทธิ์ บูรณะสัมฤทธิ กรรมการและเลขานุการ มูลนิธิครอบครัวข่าว เดินทางไปมอบเงินบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในเขตจังหวัดภาคใต้ มอบเงินจากการบริจาคของประชาชนผ่านโครงการ ”น้ำใจไทย ร่วมช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้” ของมูลนิธิครอบครัวข่าว จำนวนทั้งสิ้น 5,000,000 บาท (ห้าล้านบาทถ้วน) โดยมี ฯพณฯ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี รับมอบเงินบริจาคในครั้งนี้ด้วย
เมื่อวันอาทิตย์ที่ 15 มกราคม 2560 ที่ห้องประชุม ตึกบัญชาการ 2 ทำเนียบรัฐบาล นำโดยคุณบริสุทธิ์ บูรณะสัมฤทธิ กรรมการและเลขานุการ มูลนิธิครอบครัวข่าว เดินทางไปมอบเงินบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในเขตจังหวัดภาคใต้ มอบเงินจากการบริจาคของประชาชนผ่านโครงการ ”น้ำใจไทย ร่วมช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้” ของมูลนิธิครอบครัวข่าว จำนวนทั้งสิ้น 5,000,000 บาท (ห้าล้านบาทถ้วน) โดยมี ฯพณฯ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี รับมอบเงินบริจาคในครั้งนี้ด้วย
เมื่อวันอาทิตย์ที่ 15 มกราคม 2560 ที่ห้องประชุม ตึกบัญชาการ 2 ทำเนียบรัฐบาล นำโดยคุณบริสุทธิ์ บูรณะสัมฤทธิ กรรมการและเลขานุการ มูลนิธิครอบครัวข่าว เดินทางไปมอบเงินบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในเขตจังหวัดภาคใต้ มอบเงินจากการบริจาคของประชาชนผ่านโครงการ ”น้ำใจไทย ร่วมช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้” ของมูลนิธิครอบครัวข่าว จำนวนทั้งสิ้น 5,000,000 บาท (ห้าล้านบาทถ้วน) โดยมี ฯพณฯ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี รับมอบเงินบริจาคในครั้งนี้ด้วย
news-update-head