news-head
 

มูลนิธิครอบครัวข่าว เยี่ยมแม่น้องได จ.สุโขทัย

มูลนิธิครอบครัวข่าว เยี่ยมแม่น้องได จ.สุโขทัย
มูลนิธิครอบครัวข่าว

 เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2558 มูลนิธิครอบครัวข่าว  นำโดย คุณดวงรัตน์ มหาวนิช กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ มูลนิธิครอบครัวข่าว   ได้เดินทางไปที่ อ.ทุ่งเสลี่ยม จ.สุโขทัย เพื่อเยี่ยมนางจรรยพร สุปิรัยธร หรือ แม่ของน้องได ซึ่งมีอาการดีขึ้นเรื่อยๆ 

 

              มูลนิธิครอบครัวข่าว ได้เดินทางไปเยี่ยมนางจรรยพร  สุปิรัยธร หรือ แม่ของน้องได ผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรง ที่บ้านในอำเภอทุ่งเสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย  พบว่า นางจรรยพรตอนนี้คือสามารถช่วยเหลือตัวเองได้ในระดับหนึ่ง เช่น อาบน้ำ แต่งตัว กินข้าว ทำกับข้าวเองได้บ้าง เดินได้ในระยะประมาณ 10-15 เมตร และยังคงต้องไปพบแพทย์ทุกๆ 2 เดือน เพื่อตรวจมวลกล้ามเนื้อ ดูอาการและปรับยารักษาโรค กินยาตามแพทย์สั่งสม่ำเสมอ

ซึ่งตอนนี้น้องได ได้เรียนจบแล้วจากคณะมนุษยศาสตร์ สาขาภาษาไทย จากมหาวิทยาลัยนเรศวร กำลังอยู่ในช่วงรอรับปริญญาช่วง เดือน ธันวาคม 2558นี้ ซึ่งหลังจากเรียนจบแล้วได้เริ่มทำงานที่โรงเรียนบ้านหนองผักบุ้ง ในตำแหน่งครูพี่เลี้ยงเด็ก และในปัจจุบันรับตำแหน่งครูอัตราจ้าง ที่โรงเรียนบ้านหัวฝาย ตั้งใจจะทำงานเพื่อเก็บประสบการณ์การสอนที่โรงเรียนบ้านหัวฝาย 1 ปี แล้วศึกษาต่อ ป.บัณฑิตวิชาชีพครู เพื่อให้มีใบประกอบวิชาชีพ และสอบบรรจุเป็นครูต่อไปค่ะ 

เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2558 มูลนิธิครอบครัวข่าว 3 นำโดย คุณดวงรัตน์ มหาวนิช กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ มูลนิธิครอบครัวข่าว ได้เดินทางไปที่ อ.ทุ่งเสลี่ยม จ.สุโขทัย เพื่อเยี่ยมนางจรรยพร สุปิรัยธร หรือ แม่ของน้องได ซึ่งมีอาการดีขึ้นเรื่อยๆ มูลนิธิครอบครัวข่าว ได้เดินทางไปเยี่ยมนางจรรยพร สุปิรัยธร หรือ แม่ของน้องได ผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรง ที่บ้านในอำเภอทุ่งเสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย พบว่า นางจรรยพรตอนนี้คือสามารถช่วยเหลือตัวเองได้ในระดับหนึ่ง เช่น อาบน้ำ แต่งตัว กินข้าว ทำกับข้าวเองได้บ้าง เดินได้ในระยะประมาณ 10-15 เมตร และยังคงต้องไปพบแพทย์ทุกๆ 2 เดือน เพื่อตรวจมวลกล้ามเนื้อ ดูอาการและปรับยารักษาโรค กินยาตามแพทย์สั่งสม่ำเสมอ ซึ่งตอนนี้น้องได ได้เรียนจบแล้วจากคณะมนุษยศาสตร์ สาขาภาษาไทย จากมหาวิทยาลัยนเรศวร กำลังอยู่ในช่วงรอรับปริญญาช่วง เดือน ธันวาคม 2558นี้ ซึ่งหลังจากเรียนจบแล้วได้เริ่มทำงานที่โรงเรียนบ้านหนองผักบุ้ง ในตำแหน่งครูพี่เลี้ยงเด็ก และในปัจจุบันรับตำแหน่งครูอัตราจ้าง ที่โรงเรียนบ้านหัวฝาย ตั้งใจจะทำงานเพื่อเก็บประสบการณ์การสอนที่โรงเรียนบ้านหัวฝาย 1 ปี แล้วศึกษาต่อ ป.บัณฑิตวิชาชีพครู เพื่อให้มีใบประกอบวิชาชีพ และสอบบรรจุเป็นครูต่อไปค่ะ

 เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2558 มูลนิธิครอบครัวข่าว  นำโดย คุณดวงรัตน์ มหาวนิช กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ มูลนิธิครอบครัวข่าว   ได้เดินทางไปที่ อ.ทุ่งเสลี่ยม จ.สุโขทัย เพื่อเยี่ยมนางจรรยพร สุปิรัยธร หรือ แม่ของน้องได ซึ่งมีอาการดีขึ้นเรื่อยๆ 

 

              มูลนิธิครอบครัวข่าว ได้เดินทางไปเยี่ยมนางจรรยพร  สุปิรัยธร หรือ แม่ของน้องได ผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรง ที่บ้านในอำเภอทุ่งเสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย  พบว่า นางจรรยพรตอนนี้คือสามารถช่วยเหลือตัวเองได้ในระดับหนึ่ง เช่น อาบน้ำ แต่งตัว กินข้าว ทำกับข้าวเองได้บ้าง เดินได้ในระยะประมาณ 10-15 เมตร และยังคงต้องไปพบแพทย์ทุกๆ 2 เดือน เพื่อตรวจมวลกล้ามเนื้อ ดูอาการและปรับยารักษาโรค กินยาตามแพทย์สั่งสม่ำเสมอ

ซึ่งตอนนี้น้องได ได้เรียนจบแล้วจากคณะมนุษยศาสตร์ สาขาภาษาไทย จากมหาวิทยาลัยนเรศวร กำลังอยู่ในช่วงรอรับปริญญาช่วง เดือน ธันวาคม 2558นี้ ซึ่งหลังจากเรียนจบแล้วได้เริ่มทำงานที่โรงเรียนบ้านหนองผักบุ้ง ในตำแหน่งครูพี่เลี้ยงเด็ก และในปัจจุบันรับตำแหน่งครูอัตราจ้าง ที่โรงเรียนบ้านหัวฝาย ตั้งใจจะทำงานเพื่อเก็บประสบการณ์การสอนที่โรงเรียนบ้านหัวฝาย 1 ปี แล้วศึกษาต่อ ป.บัณฑิตวิชาชีพครู เพื่อให้มีใบประกอบวิชาชีพ และสอบบรรจุเป็นครูต่อไปค่ะ 

news-update-head