news-head
 

มูลนิธิครอบครัวข่าว ส่งมอบเงินให้แก่โครงการอาหารโลกแห่งสหประชาชาติ (WFP) จากการบริจาคเงินของประชาชน

มูลนิธิครอบครัวข่าว ส่งมอบเงินให้แก่โครงการอาหารโลกแห่งสหประชาชาติ (WFP) จากการบริจาคเงินของประชาชน
มูลนิธิครอบครัวข่าว


เมื่อวันจันทร์ที่ 25 พฤษภาคม 2558 ที่ผ่านมา มูลนิธิครอบครัวข่าว  นำโดย คุณอัชฌา สุวรรณปากแพรก รองประธานกรรมการมูลนิธิครอบครัวข่าว ,คุณสำราญ ฉัตรโท กรรมการมูลนิธิครอบครัวข่าว ,คุณบริสุทธิ์  บูรณะสัมฤทธิ์ กรรมการและเลขานุการมูลนิธิครอบครัวข่าว 3 และคุณสรยุทธ สุทัศนะจินดา ผู้ดำเนินรายการเรื่องเล่าเช้านี้ ได้ส่งมอบเงินบริจาคทั้งหมดจำนวน 55,653,649.48 บาท ให้กับโครงการอาหารโลกของสหประชาชาติ โดยมีคุณจอห์น เอลลิฟ์ รองผู้อำนวยการภาคพื้นเอเชีย เป็นผู้รับมอบเพื่อส่งต่อความช่วยเหลือให้กับผู้ประสบภัยที่ประเทศเนปาล ณ อาคารมาลีนนท์

โดยเงินบริจาคจากประชาชนคนไทยผ่านมูลนิธิครอบครัวข่าว  และ รายการเรื่องเล่าเช้านี้ จะส่งต่อให้ทาง WFP นำไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยในเนปาล เบื้องต้นคือการซื้ออาหารแจกจ่ายให้ทั่วถึง นอกจากนี้จะนำเงินไปจ้างลูกหาบชาวเนปาลเพื่อนำส่งอาหาร เช่น ข้าว น้ำมันพืช รวมถึงยารักษาโรค ไปให้ผู้ประสบภัยในพื้นที่ห่างไกล หรือ เขตภูเขาที่เฮลิคอปเตอร์ หรือ รถเข้าไปไม่ถึง และนอกจากนี้จะนำไปซ่อมแซมถนน และ สร้างบ้านใหม่ เพื่อให้ประชาชนชาวเนปาลที่ประสบภัยครั้งนี้ได้บรรเทาทุกข์อีกด้วย

มูลนิธิครอบครัวข่าว ส่งมอบเงินให้แก่โครงการอาหารโลกแห่งสหประชาชาติ (WFP) จากการบริจาคเงินของประชาชน


เมื่อวันจันทร์ที่ 25 พฤษภาคม 2558 ที่ผ่านมา มูลนิธิครอบครัวข่าว  นำโดย คุณอัชฌา สุวรรณปากแพรก รองประธานกรรมการมูลนิธิครอบครัวข่าว ,คุณสำราญ ฉัตรโท กรรมการมูลนิธิครอบครัวข่าว ,คุณบริสุทธิ์  บูรณะสัมฤทธิ์ กรรมการและเลขานุการมูลนิธิครอบครัวข่าว 3 และคุณสรยุทธ สุทัศนะจินดา ผู้ดำเนินรายการเรื่องเล่าเช้านี้ ได้ส่งมอบเงินบริจาคทั้งหมดจำนวน 55,653,649.48 บาท ให้กับโครงการอาหารโลกของสหประชาชาติ โดยมีคุณจอห์น เอลลิฟ์ รองผู้อำนวยการภาคพื้นเอเชีย เป็นผู้รับมอบเพื่อส่งต่อความช่วยเหลือให้กับผู้ประสบภัยที่ประเทศเนปาล ณ อาคารมาลีนนท์

โดยเงินบริจาคจากประชาชนคนไทยผ่านมูลนิธิครอบครัวข่าว  และ รายการเรื่องเล่าเช้านี้ จะส่งต่อให้ทาง WFP นำไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยในเนปาล เบื้องต้นคือการซื้ออาหารแจกจ่ายให้ทั่วถึง นอกจากนี้จะนำเงินไปจ้างลูกหาบชาวเนปาลเพื่อนำส่งอาหาร เช่น ข้าว น้ำมันพืช รวมถึงยารักษาโรค ไปให้ผู้ประสบภัยในพื้นที่ห่างไกล หรือ เขตภูเขาที่เฮลิคอปเตอร์ หรือ รถเข้าไปไม่ถึง และนอกจากนี้จะนำไปซ่อมแซมถนน และ สร้างบ้านใหม่ เพื่อให้ประชาชนชาวเนปาลที่ประสบภัยครั้งนี้ได้บรรเทาทุกข์อีกด้วย

news-update-head