news-head
 

ในวาระครบรอบ 45 ปี สถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 วันที่ 26 มีนาคม 2558 นี้ ทางสถานีฯ ของดรับกระเช้าดอกไม้แสดงความยินดี

ในวาระครบรอบ 45 ปี สถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 วันที่ 26 มีนาคม 2558 นี้ ทางสถานีฯ ของดรับกระเช้าดอกไม้แสดงความยินดี
มูลนิธิครอบครัวข่าว

 ในวาระครบรอบ 45 ปี สถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 วันที่ 26 มีนาคม 2558 นี้ ทางสถานีฯ ของดรับกระเช้าดอกไม้แสดงความยินดี แต่หากท่านใด ประสงค์จะร่วมทำบุญกับทางสถานีฯ ในการจัดซื้อชุดคอมพิวเตอร์ ให้แก่ โรงเรียนขาดแคลนหรือยากจนในถิ่นทุรกันดาร ก็ขอรับบริจาคไม่เกินมูลค่าของกระเช้าดอกไม้ จำนวน 1,000 บาท กรณีที่เป็นเช็คให้สั่งจ่าย ในนามบัญชี "มูลนิธิครอบครัวข่าว 3"

ร่วมบริจาคเงินซื้อชุดคอมพิวเตอร์ เพื่อในโรงเรียนขาดแคลนหรือ ยากจน ในถิ่นทุรกันดาร เช็ค สั่งจ่าย มูลนิธิครอบครัวข่าว 3

ชื่อบัญชี มูลนิธิครอบครัวข่าว 3
ชื่อบัญชีภาษาอังกฤษ
KROB KRUA KAO 3 FOUNDATION

ธนาคารกรุงเทพ สาขา อาคารมาลีนนท์
เลขที่บัญชี สะสมทรัพย์ 014–0-13368-7

 ในวาระครบรอบ 45 ปี สถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 วันที่ 26 มีนาคม 2558 นี้ ทางสถานีฯ ของดรับกระเช้าดอกไม้แสดงความยินดี แต่หากท่านใด ประสงค์จะร่วมทำบุญกับทางสถานีฯ ในการจัดซื้อชุดคอมพิวเตอร์ ให้แก่ โรงเรียนขาดแคลนหรือยากจนในถิ่นทุรกันดาร ก็ขอรับบริจาคไม่เกินมูลค่าของกระเช้าดอกไม้ จำนวน 1,000 บาท กรณีที่เป็นเช็คให้สั่งจ่าย ในนามบัญชี "มูลนิธิครอบครัวข่าว 3"

ร่วมบริจาคเงินซื้อชุดคอมพิวเตอร์ เพื่อในโรงเรียนขาดแคลนหรือ ยากจน ในถิ่นทุรกันดาร เช็ค สั่งจ่าย มูลนิธิครอบครัวข่าว 3

ชื่อบัญชี มูลนิธิครอบครัวข่าว 3
ชื่อบัญชีภาษาอังกฤษ
KROB KRUA KAO 3 FOUNDATION

ธนาคารกรุงเทพ สาขา อาคารมาลีนนท์
เลขที่บัญชี สะสมทรัพย์ 014–0-13368-7

news-update-head