news-head
 

มูลนิธิครอบครัวข่าว 3 ตรวจเยี่ยมชุดคอมพิวเตอร์และเครื่องพิมพ์ โครงการ คอมพิวเตอร์เพื่อ (น้อง) ในโรงเรียนยากจนในถิ่นทุรกันดาร

มูลนิธิครอบครัวข่าว 3 ตรวจเยี่ยมชุดคอมพิวเตอร์และเครื่องพิมพ์ โครงการ คอมพิวเตอร์เพื่อ (น้อง) ในโรงเรียนยากจนในถิ่นทุรกันดาร
มูลนิธิครอบครัวข่าว

             มูลนิธิครอบครัวข่าว 3 ร่วมกับ สถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 ส่งมอบชุดคอมพิวเตอร์และเครื่องพิมพ์ โครงการ คอมพิวเตอร์เพื่อ (น้อง) ในโรงเรียนยากจนในถิ่นทุรกันดาร จำนวน 44 โรงเรียนทั่วประเทศ ซึ่งเป็นเงินบริจาคแทนการมอบกระเช้าดอกไม้ ในวาระครบรอบวันก่อตั้งสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3  วันที่ 26 มีนาคมของทุกปี ซึ่งทางมูลนิธิครอบครัวข่าว 3 ได้คัดเลือกโรงเรียนที่จะเดินทางไปตรวจเยี่ยมจำนวน 4 โรงเรียน ในกลุ่ม4ภาค ที่ได้รับการคัดเลือกมอบชุดคอมพิวเตอร์และเครื่องพิมพ์ ซึ่งในการตรวจเยี่ยมครั้งนี้ นำโดย คุณบริสุทธิ์ บูรณะสัมฤทธิ กรรมการและเลขานุการมูลนิธิครอบครัวข่าว 3 คุณดวงรัตน์ มหาวนิช กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการมูลนิธิครอบครัวข่าว 3 ดารานักแสดง และทีมงาน โดยมีพิธีปิดโครงการตรวจเยี่ยมชุดคอมพิวเตอร์และเครื่องพิมพ์ ที่โรงเรียนบ้านปวงคำ จังหวัดลำพูน เมื่อวันเสาร์ที่ 11 มกราคม 2558 ที่ผ่านมา

              ในการนี้ช่อง 3 ได้ลงพื้นที่ส่งมอบชุดคอมพิวเตอร์และเครื่องพิมพ์ทั้ง4ภาค ได้แก่

-กลุ่มภาคกลาง ที่ โรงเรียนวัดใหม่บางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา และ โรงเรียนวัดท่าชัย จังหวัดนครนายก

-กลุ่มภาคตะวันออก ที่ โรงเรียนบ้านภูล้อม จังหวัดมุกดาหาร 

-กลุ่มภาคใต้ ที่ โรงเรียนหนองหญ้าปล้องวิทยา จังหวัดเพชรบุรี 

-กลุ่มภาคเหนือ ที่ โรงเรียนบ้านปวงคำ จังหวัดลำพูน

โดยมีดารานักแสดงมาร่วมจัดกิจกรรมสันทนาการให้กับน้องๆในแต่ละโรงเรียน ทำเอาเด็กๆนักเรียนต่างรู้สึกดีใจที่ได้รับคอมพิวเตอร์ชุดใหม่ไว้เรียนรู้ สืบค้นข้อมูลและรู้สึกสนุกสนานกับกิจกรรมสันทนาการ

 นอกจากนี้มูลนิธิครอบครัวข่าว 3 ยังได้มอบหนังสืออ่านนอกเวลาที่ได้รับจากการสนับสนุนจากศูนย์หนังสือแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและอุปกรณ์กีฬาให้แก่โรงเรียนทั้ง 44 โรงเรียนอีกด้วย

มูลนิธิครอบครัวข่าว 3 ร่วมกับ สถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 ส่งมอบชุดคอมพิวเตอร์และเครื่องพิมพ์ โครงการ คอมพิวเตอร์เพื่อ (น้อง) ในโรงเรียนยากจนในถิ่นทุรกันดาร จำนวน 44 โรงเรียนทั่วประเทศ ซึ่งเป็นเงินบริจาคแทนการมอบกระเช้าดอกไม้ ในวาระครบรอบวันก่อตั้งสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 วันที่ 26 มีนาคมของทุกปี ซึ่งทางมูลนิธิครอบครัวข่าว 3 ได้คัดเลือกโรงเรียนที่จะเดินทางไปตรวจเยี่ยมจำนวน 4 โรงเรียน ในกลุ่ม4ภาค ที่ได้รับการคัดเลือกมอบชุดคอมพิวเตอร์และเครื่องพิมพ์ ซึ่งในการตรวจเยี่ยมครั้งนี้ นำโดย คุณบริสุทธิ์ บูรณะสัมฤทธิ กรรมการและเลขานุการมูลนิธิครอบครัวข่าว 3 คุณดวงรัตน์ มหาวนิช กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการมูลนิธิครอบครัวข่าว 3 ดารานักแสดง และทีมงาน โดยมีพิธีปิดโครงการตรวจเยี่ยมชุดคอมพิวเตอร์และเครื่องพิมพ์ ที่โรงเรียนบ้านปวงคำ จังหวัดลำพูน เมื่อวันเสาร์ที่ 11 มกราคม 2558 ที่ผ่านมา ในการนี้ช่อง 3 ได้ลงพื้นที่ส่งมอบชุดคอมพิวเตอร์และเครื่องพิมพ์ทั้ง4ภาค ได้แก่ -กลุ่มภาคกลาง ที่ โรงเรียนวัดใหม่บางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา และ โรงเรียนวัดท่าชัย จังหวัดนครนายก -กลุ่มภาคตะวันออก ที่ โรงเรียนบ้านภูล้อม จังหวัดมุกดาหาร -กลุ่มภาคใต้ ที่ โรงเรียนหนองหญ้าปล้องวิทยา จังหวัดเพชรบุรี -กลุ่มภาคเหนือ ที่ โรงเรียนบ้านปวงคำ จังหวัดลำพูน โดยมีดารานักแสดงมาร่วมจัดกิจกรรมสันทนาการให้กับน้องๆในแต่ละโรงเรียน ทำเอาเด็กๆนักเรียนต่างรู้สึกดีใจที่ได้รับคอมพิวเตอร์ชุดใหม่ไว้เรียนรู้ สืบค้นข้อมูลและรู้สึกสนุกสนานกับกิจกรรมสันทนาการ นอกจากนี้มูลนิธิครอบครัวข่าว 3 ยังได้มอบหนังสืออ่านนอกเวลาที่ได้รับจากการสนับสนุนจากศูนย์หนังสือแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและอุปกรณ์กีฬาให้แก่โรงเรียนทั้ง 44 โรงเรียนอีกด้วย

             มูลนิธิครอบครัวข่าว 3 ร่วมกับ สถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 ส่งมอบชุดคอมพิวเตอร์และเครื่องพิมพ์ โครงการ คอมพิวเตอร์เพื่อ (น้อง) ในโรงเรียนยากจนในถิ่นทุรกันดาร จำนวน 44 โรงเรียนทั่วประเทศ ซึ่งเป็นเงินบริจาคแทนการมอบกระเช้าดอกไม้ ในวาระครบรอบวันก่อตั้งสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3  วันที่ 26 มีนาคมของทุกปี ซึ่งทางมูลนิธิครอบครัวข่าว 3 ได้คัดเลือกโรงเรียนที่จะเดินทางไปตรวจเยี่ยมจำนวน 4 โรงเรียน ในกลุ่ม4ภาค ที่ได้รับการคัดเลือกมอบชุดคอมพิวเตอร์และเครื่องพิมพ์ ซึ่งในการตรวจเยี่ยมครั้งนี้ นำโดย คุณบริสุทธิ์ บูรณะสัมฤทธิ กรรมการและเลขานุการมูลนิธิครอบครัวข่าว 3 คุณดวงรัตน์ มหาวนิช กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการมูลนิธิครอบครัวข่าว 3 ดารานักแสดง และทีมงาน โดยมีพิธีปิดโครงการตรวจเยี่ยมชุดคอมพิวเตอร์และเครื่องพิมพ์ ที่โรงเรียนบ้านปวงคำ จังหวัดลำพูน เมื่อวันเสาร์ที่ 11 มกราคม 2558 ที่ผ่านมา

              ในการนี้ช่อง 3 ได้ลงพื้นที่ส่งมอบชุดคอมพิวเตอร์และเครื่องพิมพ์ทั้ง4ภาค ได้แก่

-กลุ่มภาคกลาง ที่ โรงเรียนวัดใหม่บางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา และ โรงเรียนวัดท่าชัย จังหวัดนครนายก

-กลุ่มภาคตะวันออก ที่ โรงเรียนบ้านภูล้อม จังหวัดมุกดาหาร 

-กลุ่มภาคใต้ ที่ โรงเรียนหนองหญ้าปล้องวิทยา จังหวัดเพชรบุรี 

-กลุ่มภาคเหนือ ที่ โรงเรียนบ้านปวงคำ จังหวัดลำพูน

โดยมีดารานักแสดงมาร่วมจัดกิจกรรมสันทนาการให้กับน้องๆในแต่ละโรงเรียน ทำเอาเด็กๆนักเรียนต่างรู้สึกดีใจที่ได้รับคอมพิวเตอร์ชุดใหม่ไว้เรียนรู้ สืบค้นข้อมูลและรู้สึกสนุกสนานกับกิจกรรมสันทนาการ

 นอกจากนี้มูลนิธิครอบครัวข่าว 3 ยังได้มอบหนังสืออ่านนอกเวลาที่ได้รับจากการสนับสนุนจากศูนย์หนังสือแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและอุปกรณ์กีฬาให้แก่โรงเรียนทั้ง 44 โรงเรียนอีกด้วย

news-update-head