news-head
 

มูลนิธิครอบครัวข่าวมอบเครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็น ช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัย ตำบลนาโคก จังหวัดสมุทรสาคร

มูลนิธิครอบครัวข่าวมอบเครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็น ช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัย ตำบลนาโคก จังหวัดสมุทรสาคร
มูลนิธิครอบครัวข่าว

    เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2564 มูลนิธิครอบครัวข่าวมอบเงิน 20,000 บาท เพื่อจัดซื้อเครื่องอุปโภคบริโภคให้แก่ผู้ประสบวาตภัย จำนวน 150 หลังคาเรือน ในพื้นที่หมู่ 5 ตำบลนาโคก จังหวัดสมุทรสาคร

    สืบเนื่องจากวันที่ 6 พฤษภาคม เกิดพายุฝนกระหน่ำ พัดพาลมและน้ำเข้าบ้านเรือนที่ติดชายฝั่งทะเลพังเสียหาย ทำให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับผลกระทบเป็นอย่างมาก มูลนิธิครอบครัวข่าวจึงบริจาคเงิน 20,000 บาท เพื่อให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน โดยมีวัดราษฎร์ธรรมาราม จังหวัดสมุทรสาคร เป็นตัวแทนจัดซื้อเครื่องอุปโภคบริโภค ได้แก่ ข้าวสาร อาหารแห้ง ไข่ไก่และน้ำดื่ม เพื่อแจกจ่ายให้กับประชาชนทั้ง 2 หมู่บ้านในละแวกใกล้เคียงเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น

เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2564 มูลนิธิครอบครัวข่าวมอบเงิน 20,000 บาท เพื่อจัดซื้อเครื่องอุปโภคบริโภคให้แก่ผู้ประสบวาตภัย จำนวน 150 หลังคาเรือน ในพื้นที่หมู่ 5 ตำบลนาโคก จังหวัดสมุทรสาคร

    เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2564 มูลนิธิครอบครัวข่าวมอบเงิน 20,000 บาท เพื่อจัดซื้อเครื่องอุปโภคบริโภคให้แก่ผู้ประสบวาตภัย จำนวน 150 หลังคาเรือน ในพื้นที่หมู่ 5 ตำบลนาโคก จังหวัดสมุทรสาคร

    สืบเนื่องจากวันที่ 6 พฤษภาคม เกิดพายุฝนกระหน่ำ พัดพาลมและน้ำเข้าบ้านเรือนที่ติดชายฝั่งทะเลพังเสียหาย ทำให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับผลกระทบเป็นอย่างมาก มูลนิธิครอบครัวข่าวจึงบริจาคเงิน 20,000 บาท เพื่อให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน โดยมีวัดราษฎร์ธรรมาราม จังหวัดสมุทรสาคร เป็นตัวแทนจัดซื้อเครื่องอุปโภคบริโภค ได้แก่ ข้าวสาร อาหารแห้ง ไข่ไก่และน้ำดื่ม เพื่อแจกจ่ายให้กับประชาชนทั้ง 2 หมู่บ้านในละแวกใกล้เคียงเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น

news-update-head