news-head
 

มูลนิธิครอบครัวข่าวส่งมอบเครื่องกันหนาว เพื่อบรรเทาภัยหนาวให้ประชาชนชาวแม่ฮ่องสอน

มูลนิธิครอบครัวข่าวส่งมอบเครื่องกันหนาว เพื่อบรรเทาภัยหนาวให้ประชาชนชาวแม่ฮ่องสอน
มูลนิธิครอบครัวข่าว
มูลนิธิครอบครัวข่าวส่งมอบเครื่องกันหนาว ได้แก่ เสื้อแจ๊กเก็ตกันหนาว จำนวน 370 ตัว และผ้าห่มกันหนาว จำนวน 250 ผืน ผ่านทางการรถไฟแห่งประเทศไทย ไปยังจังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยมีฝ่ายสงเคราะห์ผู้ประสบภัย สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดแม่ฮ่องสอน นำไปแจกจ่ายให้กับประชาชนในจังหวัดแม่ฮ่องสอนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนในพื้นที่ห่างไกลที่ได้รับผลกระทบจากสภาพอากาศหนาวถึงหนาวจัดผิดปกติ ขณะนี้เสื้อกันหนาวและผ้าห่มดังกล่าว ได้นำไปแจกจ่ายให้กับประชาชนตามพื้นที่ต่าง ๆ ของจังหวัดแม่ฮ่องสอน อาทิ โรงเรียนบ้านแม่สวรรค์น้อย อำเภอแม่สะเรียง, โรงเรียนชุมชนแม่ลาศึกษา อำเภอแม่ลาน้อย, ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแม่ลาหลวง อำเภอแม่ลาน้อย พร้อมทั้งถวายผ้าห่มให้แก่พระภิกษุสงฆ์ วัดแม่สะกึด และที่พักสงฆ์บ้านหัวน้ำแม่สะกึด อำเภอเมือง เป็นต้น
มูลนิธิครอบครัวข่าวส่งมอบเครื่องกันหนาว ได้แก่ เสื้อแจ๊กเก็ตกันหนาว จำนวน 370 ตัว และผ้าห่มกันหนาว จำนวน 250 ผืน ผ่านทางการรถไฟแห่งประเทศไทย ไปยังจังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยมีฝ่ายสงเคราะห์ผู้ประสบภัย สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดแม่ฮ่องสอน นำไปแจกจ่ายให้กับประชาชนในจังหวัดแม่ฮ่องสอนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนในพื้นที่ห่างไกลที่ได้รับผลกระทบจากสภาพอากาศหนาวถึงหนาวจัดผิดปกติ ขณะนี้เสื้อกันหนาวและผ้าห่มดังกล่าว ได้นำไปแจกจ่ายให้กับประชาชนตามพื้นที่ต่าง ๆ ของจังหวัดแม่ฮ่องสอน อาทิ โรงเรียนบ้านแม่สวรรค์น้อย อำเภอแม่สะเรียง, โรงเรียนชุมชนแม่ลาศึกษา อำเภอแม่ลาน้อย, ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแม่ลาหลวง อำเภอแม่ลาน้อย พร้อมทั้งถวายผ้าห่มให้แก่พระภิกษุสงฆ์ วัดแม่สะกึด และที่พักสงฆ์บ้านหัวน้ำแม่สะกึด อำเภอเมือง เป็นต้น
มูลนิธิครอบครัวข่าวส่งมอบเครื่องกันหนาว ได้แก่ เสื้อแจ๊กเก็ตกันหนาว จำนวน 370 ตัว และผ้าห่มกันหนาว จำนวน 250 ผืน ผ่านทางการรถไฟแห่งประเทศไทย ไปยังจังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยมีฝ่ายสงเคราะห์ผู้ประสบภัย สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดแม่ฮ่องสอน นำไปแจกจ่ายให้กับประชาชนในจังหวัดแม่ฮ่องสอนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนในพื้นที่ห่างไกลที่ได้รับผลกระทบจากสภาพอากาศหนาวถึงหนาวจัดผิดปกติ ขณะนี้เสื้อกันหนาวและผ้าห่มดังกล่าว ได้นำไปแจกจ่ายให้กับประชาชนตามพื้นที่ต่าง ๆ ของจังหวัดแม่ฮ่องสอน อาทิ โรงเรียนบ้านแม่สวรรค์น้อย อำเภอแม่สะเรียง, โรงเรียนชุมชนแม่ลาศึกษา อำเภอแม่ลาน้อย, ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแม่ลาหลวง อำเภอแม่ลาน้อย พร้อมทั้งถวายผ้าห่มให้แก่พระภิกษุสงฆ์ วัดแม่สะกึด และที่พักสงฆ์บ้านหัวน้ำแม่สะกึด อำเภอเมือง เป็นต้น
news-update-head