news-head
 

มูลนิธิครอบครัวข่าวมอบเสื้อแจ็กเก็ตกันหนาวสำหรับเด็กจำนวน 350 ตัว ให้กับสภากาชาดไทย

มูลนิธิครอบครัวข่าวมอบเสื้อแจ็กเก็ตกันหนาวสำหรับเด็กจำนวน 350 ตัว ให้กับสภากาชาดไทย
มูลนิธิครอบครัวข่าว
มูลนิธิครอบครัวข่าว โดยคุณชาคริต ดิเรกวัฒนชัย กรรมการและเลขานุการ เป็นผู้แทนมอบเสื้อแจ็กเก็ตกันหนาวสำหรับเด็ก จำนวน 350 ตัว ให้กับสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2563 ณ อาคารมาลีนนท์ ทาวเวอร์ โดยเสื้อแจ็กเก็ตดังกล่าวจะนำไปมอบให้โรงเรียนที่สำนักงานฯ ดูแลต่อไป
มูลนิธิครอบครัวข่าว โดยคุณชาคริต ดิเรกวัฒนชัย กรรมการและเลขานุการ เป็นผู้แทนมอบเสื้อแจ็กเก็ตกันหนาวสำหรับเด็ก จำนวน 350 ตัว ให้กับสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2563 ณ อาคารมาลีนนท์ ทาวเวอร์ โดยเสื้อแจ็กเก็ตดังกล่าวจะนำไปมอบให้โรงเรียนที่สำนักงานฯ ดูแลต่อไป
มูลนิธิครอบครัวข่าว โดยคุณชาคริต ดิเรกวัฒนชัย กรรมการและเลขานุการ เป็นผู้แทนมอบเสื้อแจ็กเก็ตกันหนาวสำหรับเด็ก จำนวน 350 ตัว ให้กับสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2563 ณ อาคารมาลีนนท์ ทาวเวอร์ โดยเสื้อแจ็กเก็ตดังกล่าวจะนำไปมอบให้โรงเรียนที่สำนักงานฯ ดูแลต่อไป
news-update-head