news-head
 

มูลนิธิครอบครัวข่าว ส่งมอบเสื้อแจ็กเก็ตสำหรับเด็กและผ้าห่มกันหนาวให้ประชาชนในจังหวัดแม่ฮ่องสอน เพื่อบรรเทาภัยหนาว

มูลนิธิครอบครัวข่าว ส่งมอบเสื้อแจ็กเก็ตสำหรับเด็กและผ้าห่มกันหนาวให้ประชาชนในจังหวัดแม่ฮ่องสอน เพื่อบรรเทาภัยหนาว
มูลนิธิครอบครัวข่าว
เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2564 มูลนิธิครอบครัวข่าว ส่งมอบเสื้อแจ็กเก็ตสำหรับเด็ก 370 ตัว และผ้าห่มกันหนาว 250 ผืน ให้กับจังหวัดแม่ฮ่องสอน ผ่านการขนส่งโดยการรถไฟแห่งประเทศไทย จากสถานีรถไฟหัวลำโพงถึงสถานีรถไฟเชียงใหม่ ให้กับนายเสน่ห์ ปักสิงห์ หัวหน้าฝ่ายสงเคราะห์ผู้ประสบภัย สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดแม่ฮ่องสอน เพื่อแจกจ่ายให้ประชาชนในจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นการบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนที่อยู่บนพื้นที่ห่างไกลที่ได้รับผลกระทบจากสภาพอากาศหนาวถึงหนาวจัดผิดปกติ ซึ่งเกิดในช่วงปลายเดือนธันวาคมถึงกลางเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปี ทั้งนี้ การรถไฟแห่งประเทศไทย ได้ให้ความอนุเคราะห์ยกเว้นค่าระวางในการขนส่งอุปกรณ์กันหนาวดังกล่าว จากสถานีรถไฟหัวลำโพงไปสถานีรถไฟเชียงใหม่ เพื่อส่งต่อให้สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดแม่ฮ่องสอนดำเนินการต่อไป
เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2564 มูลนิธิครอบครัวข่าว ส่งมอบเสื้อแจ็กเก็ตสำหรับเด็ก 370 ตัว และผ้าห่มกันหนาว 250 ผืน ให้กับจังหวัดแม่ฮ่องสอน ผ่านการขนส่งโดยการรถไฟแห่งประเทศไทย จากสถานีรถไฟหัวลำโพงถึงสถานีรถไฟเชียงใหม่ ให้กับนายเสน่ห์ ปักสิงห์ หัวหน้าฝ่ายสงเคราะห์ผู้ประสบภัย สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดแม่ฮ่องสอน เพื่อแจกจ่ายให้ประชาชนในจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นการบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนที่อยู่บนพื้นที่ห่างไกลที่ได้รับผลกระทบจากสภาพอากาศหนาวถึงหนาวจัดผิดปกติ ซึ่งเกิดในช่วงปลายเดือนธันวาคมถึงกลางเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปี ทั้งนี้ การรถไฟแห่งประเทศไทย ได้ให้ความอนุเคราะห์ยกเว้นค่าระวางในการขนส่งอุปกรณ์กันหนาวดังกล่าว จากสถานีรถไฟหัวลำโพงไปสถานีรถไฟเชียงใหม่ เพื่อส่งต่อให้สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดแม่ฮ่องสอนดำเนินการต่อไป
เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2564 มูลนิธิครอบครัวข่าว ส่งมอบเสื้อแจ็กเก็ตสำหรับเด็ก 370 ตัว และผ้าห่มกันหนาว 250 ผืน ให้กับจังหวัดแม่ฮ่องสอน ผ่านการขนส่งโดยการรถไฟแห่งประเทศไทย จากสถานีรถไฟหัวลำโพงถึงสถานีรถไฟเชียงใหม่ ให้กับนายเสน่ห์ ปักสิงห์ หัวหน้าฝ่ายสงเคราะห์ผู้ประสบภัย สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดแม่ฮ่องสอน เพื่อแจกจ่ายให้ประชาชนในจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นการบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนที่อยู่บนพื้นที่ห่างไกลที่ได้รับผลกระทบจากสภาพอากาศหนาวถึงหนาวจัดผิดปกติ ซึ่งเกิดในช่วงปลายเดือนธันวาคมถึงกลางเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปี ทั้งนี้ การรถไฟแห่งประเทศไทย ได้ให้ความอนุเคราะห์ยกเว้นค่าระวางในการขนส่งอุปกรณ์กันหนาวดังกล่าว จากสถานีรถไฟหัวลำโพงไปสถานีรถไฟเชียงใหม่ เพื่อส่งต่อให้สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดแม่ฮ่องสอนดำเนินการต่อไป
news-update-head