news-head
 

มูลนิธิครอบครัวข่าว สานต่อภารกิจด้านสาธารณสุขส่งมอบชุดเครื่องมือผ่าตัดทรวงอกให้โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า จังหวัดนนทบุรี

มูลนิธิครอบครัวข่าว สานต่อภารกิจด้านสาธารณสุขส่งมอบชุดเครื่องมือผ่าตัดทรวงอกให้โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า จังหวัดนนทบุรี
มูลนิธิครอบครัวข่าว

    เมื่อวันศุกร์ที่ 14 สิงหาคม 2563 มูลนิธิครอบครัวข่าว นำโดย คุณดำริห์ สุตเตมีย์ ประธานกรรมการ พร้อมด้วยคณะกรรมการมูลนิธิครอบครัวข่าว ส่งมอบชุดเครื่องมือผ่าตัดทรวงอกให้กับโรงพยาบาลพระนั่งเกล้า จังหวัดนนทุบรี โดยมี ทันตแพทย์หญิง ศรัญญา จิรธนานันท์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า พร้อมคณะ เป็นผู้รับมอบ

    โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า เป็นโรงพยาบาลประจำจังหวัดนนทบุรี รับผิดชอบดูแลประชากรในจังหวัดทั้งหมดโดยประมาณ 2 ล้านคน รองรับผู้ป่วยได้ 515 เตียง ซึ่งยังคงมีผู้ป่วยที่ต้องการเข้ารับบริการเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

    ในปัจจุบัน โรงพยาบาลพระนั่งเกล้ามุ่งมั่นพัฒนาการให้บริการสาขาโรคหัวใจ หลอดเลือด และทรวงอก เพื่อรองรับการเข้าใช้บริการของประชาชนในจังหวัดที่ขยายตัวมากขึ้น ประกอบกับสังคมเมืองที่มีประชากรผู้สูงอายุมากขึ้น ส่งผลให้เกิดอุบัติการณ์การเกิดโรคหัวใจกับประชากรกลุ่มดังกล่าวเพิ่มมากขึ้น การเปิดให้บริการผ่าตัดหัวใจ หลอดเลือด และทรวงอก จึงเป็นหนึ่งในพันธกิจหลักของโรงพยาบาล

    มูลนิธิครอบครัวข่าว เล็งเห็นว่าโรงพยาบาลพระนั่งเกล้ารับผิดชอบดูแลผู้ป่วยที่มีปัญหาทางด้านศัลยกรรมหัวใจ ปอด และทรวงอก รวมถึงผู้ป่วยอุบัติเหตุทางหัวใจและทรวงอก โดยจะต้องได้รับการรักษาด้วยการผ่าตัด และดูแลผู้ป่วยวิกฤตทางด้านหัวใจและทรวงอกจากสาเหตุต่างๆ จึงเห็นควรจัดซื้อชุดเครื่องมือผ่าตัดทรวงอก จำนวนเงิน 1,423,605.01 บาท เพื่อส่งมอบให้โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า ซึ่งเป็นชุดเครื่องมือที่สั่งทำเฉพาะจากประเทศสหรัฐอเมริกา ประกอบด้วยอุปกรณ์ที่มีความยาวเป็นพิเศษ มีด้ามอุปกรณ์ขนาดเล็ก เหมาะสำหรับการเลาะ ตัด และเย็บเนื้อเยื่อในทรวงอก เป็นเครื่องมือผ่าตัดทรวงอกและหัวใจแบบแผลเล็กผ่านกล้อง เพื่อให้การรักษาคนไข้มีความปลอดภัยและได้ผลการรักษาที่ดี

    คุณดำริห์ สุตเตมีย์ ประธานกรรมการ มูลนิธิครอบครัวข่าว กล่าวว่า “โรงพยาบาลพระนั่งเกล้าส่งแพทย์ไปศึกษาเรื่องการผ่าตัดโรคหัวใจ เพื่อหวังว่าจะช่วยแบ่งเบาภาระของโรงพยาบาลโรคทรวงอกที่มีผู้เข้ารับการรักษาเป็นจำนวนมาก เนื่องจากเรื่องผ่าตัดหัวใจเป็นเรื่องใหญ่ จึงอยากจะให้โรงพยาบาลพระนั่งเกล้ามีอุปกรณ์ที่ครบวงจรและช่วยเพิ่มศักยภาพในการรักษาผู้ป่วยได้” ซึ่งการส่งมอบชุดเครื่องมือผ่าตัดทรวงอกนี้ ทางคณะกรรมการทุกท่านเล็งเห็นถึงความสำคัญของการรักษาที่มีประสิทธิภาพให้กับประชาชน โดยตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา มูลนิธิครอบครัวข่าวได้ดำเนินการตามวัตถุประสงค์มาอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการให้ความช่วยเหลือด้านสาธารณสุขแก่สถานพยาบาลทั่วประเทศ ด้วยหวังว่าจะมอบโอกาสในการเข้าถึงการรักษาให้กับประชาชนทุกคนต่อไป

เมื่อวันศุกร์ที่ 14 สิงหาคม 2563 มูลนิธิครอบครัวข่าว นำโดย คุณดำริห์ สุตเตมีย์ ประธานกรรมการ พร้อมด้วยคณะกรรมการมูลนิธิครอบครัวข่าว ส่งมอบชุดเครื่องมือผ่าตัดทรวงอกให้กับโรงพยาบาลพระนั่งเกล้า จังหวัดนนทุบรี โดยมี ทันตแพทย์หญิง ศรัญญา จิรธนานันท์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า พร้อมคณะ เป็นผู้รับมอบ

    เมื่อวันศุกร์ที่ 14 สิงหาคม 2563 มูลนิธิครอบครัวข่าว นำโดย คุณดำริห์ สุตเตมีย์ ประธานกรรมการ พร้อมด้วยคณะกรรมการมูลนิธิครอบครัวข่าว ส่งมอบชุดเครื่องมือผ่าตัดทรวงอกให้กับโรงพยาบาลพระนั่งเกล้า จังหวัดนนทุบรี โดยมี ทันตแพทย์หญิง ศรัญญา จิรธนานันท์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า พร้อมคณะ เป็นผู้รับมอบ

    โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า เป็นโรงพยาบาลประจำจังหวัดนนทบุรี รับผิดชอบดูแลประชากรในจังหวัดทั้งหมดโดยประมาณ 2 ล้านคน รองรับผู้ป่วยได้ 515 เตียง ซึ่งยังคงมีผู้ป่วยที่ต้องการเข้ารับบริการเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

    ในปัจจุบัน โรงพยาบาลพระนั่งเกล้ามุ่งมั่นพัฒนาการให้บริการสาขาโรคหัวใจ หลอดเลือด และทรวงอก เพื่อรองรับการเข้าใช้บริการของประชาชนในจังหวัดที่ขยายตัวมากขึ้น ประกอบกับสังคมเมืองที่มีประชากรผู้สูงอายุมากขึ้น ส่งผลให้เกิดอุบัติการณ์การเกิดโรคหัวใจกับประชากรกลุ่มดังกล่าวเพิ่มมากขึ้น การเปิดให้บริการผ่าตัดหัวใจ หลอดเลือด และทรวงอก จึงเป็นหนึ่งในพันธกิจหลักของโรงพยาบาล

    มูลนิธิครอบครัวข่าว เล็งเห็นว่าโรงพยาบาลพระนั่งเกล้ารับผิดชอบดูแลผู้ป่วยที่มีปัญหาทางด้านศัลยกรรมหัวใจ ปอด และทรวงอก รวมถึงผู้ป่วยอุบัติเหตุทางหัวใจและทรวงอก โดยจะต้องได้รับการรักษาด้วยการผ่าตัด และดูแลผู้ป่วยวิกฤตทางด้านหัวใจและทรวงอกจากสาเหตุต่างๆ จึงเห็นควรจัดซื้อชุดเครื่องมือผ่าตัดทรวงอก จำนวนเงิน 1,423,605.01 บาท เพื่อส่งมอบให้โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า ซึ่งเป็นชุดเครื่องมือที่สั่งทำเฉพาะจากประเทศสหรัฐอเมริกา ประกอบด้วยอุปกรณ์ที่มีความยาวเป็นพิเศษ มีด้ามอุปกรณ์ขนาดเล็ก เหมาะสำหรับการเลาะ ตัด และเย็บเนื้อเยื่อในทรวงอก เป็นเครื่องมือผ่าตัดทรวงอกและหัวใจแบบแผลเล็กผ่านกล้อง เพื่อให้การรักษาคนไข้มีความปลอดภัยและได้ผลการรักษาที่ดี

    คุณดำริห์ สุตเตมีย์ ประธานกรรมการ มูลนิธิครอบครัวข่าว กล่าวว่า “โรงพยาบาลพระนั่งเกล้าส่งแพทย์ไปศึกษาเรื่องการผ่าตัดโรคหัวใจ เพื่อหวังว่าจะช่วยแบ่งเบาภาระของโรงพยาบาลโรคทรวงอกที่มีผู้เข้ารับการรักษาเป็นจำนวนมาก เนื่องจากเรื่องผ่าตัดหัวใจเป็นเรื่องใหญ่ จึงอยากจะให้โรงพยาบาลพระนั่งเกล้ามีอุปกรณ์ที่ครบวงจรและช่วยเพิ่มศักยภาพในการรักษาผู้ป่วยได้” ซึ่งการส่งมอบชุดเครื่องมือผ่าตัดทรวงอกนี้ ทางคณะกรรมการทุกท่านเล็งเห็นถึงความสำคัญของการรักษาที่มีประสิทธิภาพให้กับประชาชน โดยตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา มูลนิธิครอบครัวข่าวได้ดำเนินการตามวัตถุประสงค์มาอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการให้ความช่วยเหลือด้านสาธารณสุขแก่สถานพยาบาลทั่วประเทศ ด้วยหวังว่าจะมอบโอกาสในการเข้าถึงการรักษาให้กับประชาชนทุกคนต่อไป

news-update-head