news-head
 

มูลนิธิครอบครัวข่าว มอบอุปกรณ์ป้องกันโควิด-19 ให้นักเรียนโรงเรียนบ้านหนองสทิต จังหวัดฉะเชิงเทรา

มูลนิธิครอบครัวข่าว มอบอุปกรณ์ป้องกันโควิด-19 ให้นักเรียนโรงเรียนบ้านหนองสทิต จังหวัดฉะเชิงเทรา
มูลนิธิครอบครัวข่าว
    เมื่อวันศุกร์ที่ 26 มิถุนายน 2563 มูลนิธิครอบครัวข่าว มอบเครื่องตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายแบบดิจิทัล 2 เครื่อง หน้ากากผ้าสาลู 300 ชิ้น และเจลแอลกอฮอล์ 30 ลิตร ให้กับโรงเรียนบ้านหนองสทิต อำเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา ซึ่งเป็นโรงเรียนที่เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล 2 – ประถมศึกษาปีที่ 6 โดยมีคุณไวภพ สุขกระโทก ผู้อำนวยการและบุคลากรจากโรงเรียนเป็นผู้รับมอบ เพื่อให้นักเรียนได้รับการป้องกันจากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า (โควิด-19) เป็นการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนในวันที่ 1 กรกฎาคมนี้ ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ
เมื่อวันศุกร์ที่ 26 มิถุนายน 2563 มูลนิธิครอบครัวข่าว มอบเครื่องตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายแบบดิจิทัล 2 เครื่อง หน้ากากผ้าสาลู 300 ชิ้น และเจลแอลกอฮอล์ 30 ลิตร ให้กับโรงเรียนบ้านหนองสทิต อำเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา ซึ่งเป็นโรงเรียนที่เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล 2 – ประถมศึกษาปีที่ 6 โดยมีคุณไวภพ สุขกระโทก ผู้อำนวยการและบุคลากรจากโรงเรียนเป็นผู้รับมอบ เพื่อให้นักเรียนได้รับการป้องกันจากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า (โควิด-19) เป็นการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนในวันที่ 1 กรกฎาคมนี้ ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ
    เมื่อวันศุกร์ที่ 26 มิถุนายน 2563 มูลนิธิครอบครัวข่าว มอบเครื่องตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายแบบดิจิทัล 2 เครื่อง หน้ากากผ้าสาลู 300 ชิ้น และเจลแอลกอฮอล์ 30 ลิตร ให้กับโรงเรียนบ้านหนองสทิต อำเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา ซึ่งเป็นโรงเรียนที่เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล 2 – ประถมศึกษาปีที่ 6 โดยมีคุณไวภพ สุขกระโทก ผู้อำนวยการและบุคลากรจากโรงเรียนเป็นผู้รับมอบ เพื่อให้นักเรียนได้รับการป้องกันจากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า (โควิด-19) เป็นการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนในวันที่ 1 กรกฎาคมนี้ ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ
news-update-head