news-head
 

มูลนิธิครอบครัวข่าว เคียงข้างคนไทยทุกภาคส่วน

มูลนิธิครอบครัวข่าว เคียงข้างคนไทยทุกภาคส่วน
มูลนิธิครอบครัวข่าว

    เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 กระจายเป็นวงกว้าง ทำให้ประชาชนทุกภาคส่วนได้รับความเดือดร้อน มูลนิธิครอบครัวข่าว เห็นความยากลำบากของประชาชน รวมถึงผู้สื่อข่าวและนักข่าวที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ในครั้งนี้ จึงได้จัดถุงยังชีพที่ได้มาจากเงินบริจาคของประชาชนในโครงการ "ช่อง 3 เคียงข้างคนไทยฝ่าภัยโควิด-19" มอบให้ผู้สื่อข่าวและนักข่าวกว่า 200 ถุง

    พร้อมกันนี้ มูลนิธิครอบครัวข่าว ยังได้มอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้นายจตุพร ยอดศิลป์ อดีตนักข่าวอาชญากรรมที่เป็นผู้ป่วยติดเตียง และได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ผ่านนายศิโรจน์ มิ่งขวัญ นายกสมาคมนักข่าวอาชญากรรมแห่งประเทศไทย เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 25 มิถุนายน 2563

เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 กระจายเป็นวงกว้าง ทำให้ประชาชนทุกภาคส่วนได้รับความเดือดร้อน มูลนิธิครอบครัวข่าว เห็นความยากลำบากของประชาชน รวมถึงผู้สื่อข่าวและนักข่าวที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ในครั้งนี้ จึงได้จัดถุงยังชีพที่ได้มาจากเงินบริจาคของประชาชนในโครงการ "ช่อง 3 เคียงข้างคนไทยฝ่าภัยโควิด-19" มอบให้ผู้สื่อข่าวและนักข่าวกว่า 200 ถุง

    เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 กระจายเป็นวงกว้าง ทำให้ประชาชนทุกภาคส่วนได้รับความเดือดร้อน มูลนิธิครอบครัวข่าว เห็นความยากลำบากของประชาชน รวมถึงผู้สื่อข่าวและนักข่าวที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ในครั้งนี้ จึงได้จัดถุงยังชีพที่ได้มาจากเงินบริจาคของประชาชนในโครงการ "ช่อง 3 เคียงข้างคนไทยฝ่าภัยโควิด-19" มอบให้ผู้สื่อข่าวและนักข่าวกว่า 200 ถุง

    พร้อมกันนี้ มูลนิธิครอบครัวข่าว ยังได้มอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้นายจตุพร ยอดศิลป์ อดีตนักข่าวอาชญากรรมที่เป็นผู้ป่วยติดเตียง และได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ผ่านนายศิโรจน์ มิ่งขวัญ นายกสมาคมนักข่าวอาชญากรรมแห่งประเทศไทย เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 25 มิถุนายน 2563

news-update-head