news-head
 

มูลนิธิครอบครัวข่าว บริจาคตู้ตรวจคัดกรองโควิด-19 ให้โรงพยาบาลทางภาคใต้

มูลนิธิครอบครัวข่าว บริจาคตู้ตรวจคัดกรองโควิด-19 ให้โรงพยาบาลทางภาคใต้
มูลนิธิครอบครัวข่าว

    เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2563 มูลนิธิครอบครัวข่าว โดย พ.ต.นพ.สรวิชญ์ สุบุญ เป็นผู้แทนมอบตู้ตรวจคัดกรองเชื้อไวรัสโควิด-19 ชนิดความดันลบ K-20 (COVID-19 Screening Booth) ผ่านโครงการ Medical Devices Project for Hospitals ยูนิตที่ 2 ให้โรงพยาบาลสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส จำนวน 1 ยูนิต โดยมีแพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลสุไหงปาดี เป็นตัวแทนรับมอบ ซึ่งตู้ตรวจคัดกรองนี้ สามารถนำไปใช้ในการตรวจคัดกรองเชื้อไวรัสโควิด-19 และโรคติดต่อในระบบทางเดินหายใจอื่น ๆ แก่ประชาชนในพื้นที่ รวมทั้งพื้นที่ใกล้เคียง พร้อมกันนี้ ทางโครงการฯ ยังได้นำข้าวสารและอาหารแห้งที่ได้รับบริจาคจากผู้มีจิตศรัทธา ส่งมอบให้โรงพยาบาลเพื่อส่งต่อให้ผู้ป่วยที่พักรักษาตัวในโรงพยาบาลอีกด้วย

    มูลนิธิครอบครัวข่าว ได้นำเงินบริจาคจากประชาชนในโครงการ “ช่อง 3 เคียงข้างคนไทยฝ่าภัยโควิด-19” ไปจัดซื้ออุปกรณ์การแพทย์ที่จำเป็น เพื่อส่งมอบให้กับทีมแพทย์ในโรงพยาบาลและหน่วยพยาบาลที่รักษาผู้ป่วยโควิด-19 รวมทั้งจัดซื้อเครื่องอุปโภคบริโภคบรรจุถุงยังชีพ เพื่อส่งต่อให้ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน ตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19

เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2563 มูลนิธิครอบครัวข่าว โดย พ.ต.นพ.สรวิชญ์ สุบุญ เป็นผู้แทนมอบตู้ตรวจคัดกรองเชื้อไวรัสโควิด-19 ชนิดความดันลบ K-20 (COVID-19 Screening Booth) ผ่านโครงการ Medical Devices Project for Hospitals ยูนิตที่ 2 ให้โรงพยาบาลสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส จำนวน 1 ยูนิต โดยมีแพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลสุไหงปาดี เป็นตัวแทนรับมอบ ซึ่งตู้ตรวจคัดกรองนี้ สามารถนำไปใช้ในการตรวจคัดกรองเชื้อไวรัสโควิด-19 และโรคติดต่อในระบบทางเดินหายใจอื่น ๆ แก่ประชาชนในพื้นที่ รวมทั้งพื้นที่ใกล้เคียง พร้อมกันนี้ ทางโครงการฯ ยังได้นำข้าวสารและอาหารแห้งที่ได้รับบริจาคจากผู้มีจิตศรัทธา ส่งมอบให้โรงพยาบาลเพื่อส่งต่อให้ผู้ป่วยที่พักรักษาตัวในโรงพยาบาลอีกด้วย

    เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2563 มูลนิธิครอบครัวข่าว โดย พ.ต.นพ.สรวิชญ์ สุบุญ เป็นผู้แทนมอบตู้ตรวจคัดกรองเชื้อไวรัสโควิด-19 ชนิดความดันลบ K-20 (COVID-19 Screening Booth) ผ่านโครงการ Medical Devices Project for Hospitals ยูนิตที่ 2 ให้โรงพยาบาลสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส จำนวน 1 ยูนิต โดยมีแพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลสุไหงปาดี เป็นตัวแทนรับมอบ ซึ่งตู้ตรวจคัดกรองนี้ สามารถนำไปใช้ในการตรวจคัดกรองเชื้อไวรัสโควิด-19 และโรคติดต่อในระบบทางเดินหายใจอื่น ๆ แก่ประชาชนในพื้นที่ รวมทั้งพื้นที่ใกล้เคียง พร้อมกันนี้ ทางโครงการฯ ยังได้นำข้าวสารและอาหารแห้งที่ได้รับบริจาคจากผู้มีจิตศรัทธา ส่งมอบให้โรงพยาบาลเพื่อส่งต่อให้ผู้ป่วยที่พักรักษาตัวในโรงพยาบาลอีกด้วย

    มูลนิธิครอบครัวข่าว ได้นำเงินบริจาคจากประชาชนในโครงการ “ช่อง 3 เคียงข้างคนไทยฝ่าภัยโควิด-19” ไปจัดซื้ออุปกรณ์การแพทย์ที่จำเป็น เพื่อส่งมอบให้กับทีมแพทย์ในโรงพยาบาลและหน่วยพยาบาลที่รักษาผู้ป่วยโควิด-19 รวมทั้งจัดซื้อเครื่องอุปโภคบริโภคบรรจุถุงยังชีพ เพื่อส่งต่อให้ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน ตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19

news-update-head