news-head
 

มูลนิธิครอบครัวข่าว มอบอุปกรณ์ป้องกันโควิด-19 ให้นักเรียนโรงเรียนบ้านหนองเสือช้าง จังหวัดชลบุรี

มูลนิธิครอบครัวข่าว มอบอุปกรณ์ป้องกันโควิด-19 ให้นักเรียนโรงเรียนบ้านหนองเสือช้าง จังหวัดชลบุรี
มูลนิธิครอบครัวข่าว

    เมื่อวันศุกร์ที่ 5 มิถุนายน 2563 มูลนิธิครอบครัวข่าว มอบหน้ากากผ้าสำหรับนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1 ถึงประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 500 ชิ้น เจลแอลกอฮอล์ 50 ลิตร และเครื่องวัดอุณหภูมิ 2 เครื่องให้กับโรงเรียนบ้านหนองเสือช้าง ตำบลหนองเสือช้าง อำเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี เพื่อการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า (โควิด-19) โดยมีคุณรุ่งทวี พรรณา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองเสือช้างเป็นผู้แทนรับมอบ

    พร้อมกันนี้ บริษัท พีลีแกน (ประเทศไทย) จำกัด ได้ร่วมสนับสนุนอุปกรณ์เครื่องเขียน Pelikan จำนวน 100 ชุด โดยในชุดประกอบด้วย สีไม้ 12 สี, สีชอล์ก 12 สี, ปากกาเจล, ดินสอกดพร้อมไส้ และปากกาเรนโบว์ เพื่อเป็นการส่งเสริมศักยภาพด้านการเรียนรู้ รวมถึงเสริมสร้างจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ให้กับเยาวชนผู้เป็นอนาคตของประเทศชาติ

เมื่อวันศุกร์ที่ 5 มิถุนายน 2563 มูลนิธิครอบครัวข่าว มอบหน้ากากผ้าสำหรับนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1 ถึงประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 500 ชิ้น เจลแอลกอฮอล์ 50 ลิตร และเครื่องวัดอุณหภูมิ 2 เครื่องให้กับโรงเรียนบ้านหนองเสือช้าง ตำบลหนองเสือช้าง อำเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี เพื่อการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า (โควิด-19) โดยมีคุณรุ่งทวี พรรณา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองเสือช้างเป็นผู้แทนรับมอบ

    เมื่อวันศุกร์ที่ 5 มิถุนายน 2563 มูลนิธิครอบครัวข่าว มอบหน้ากากผ้าสำหรับนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1 ถึงประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 500 ชิ้น เจลแอลกอฮอล์ 50 ลิตร และเครื่องวัดอุณหภูมิ 2 เครื่องให้กับโรงเรียนบ้านหนองเสือช้าง ตำบลหนองเสือช้าง อำเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี เพื่อการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า (โควิด-19) โดยมีคุณรุ่งทวี พรรณา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองเสือช้างเป็นผู้แทนรับมอบ

    พร้อมกันนี้ บริษัท พีลีแกน (ประเทศไทย) จำกัด ได้ร่วมสนับสนุนอุปกรณ์เครื่องเขียน Pelikan จำนวน 100 ชุด โดยในชุดประกอบด้วย สีไม้ 12 สี, สีชอล์ก 12 สี, ปากกาเจล, ดินสอกดพร้อมไส้ และปากกาเรนโบว์ เพื่อเป็นการส่งเสริมศักยภาพด้านการเรียนรู้ รวมถึงเสริมสร้างจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ให้กับเยาวชนผู้เป็นอนาคตของประเทศชาติ

news-update-head