news-head
 

มูลนิธิครอบครัวข่าว มอบถุงยังชีพให้กับบ้านครูน้อยและประชาชนในพื้นที่ราษฎร์บูรณะ

มูลนิธิครอบครัวข่าว มอบถุงยังชีพให้กับบ้านครูน้อยและประชาชนในพื้นที่ราษฎร์บูรณะ
มูลนิธิครอบครัวข่าว
    เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 28 พฤษภาคม 2563 มูลนิธิครอบครัวข่าวนำโดย คุณชาคริต ดิเรกวัฒนชัย กรรมการและเลขานุการ คุณไก่-วรายุฑ มิลินทจินดา คณะอนุกรรมการพิจารณาคัดกรองการสนับสนุน/บริจาค คุณปู-ปริศนา กล่ำพินิจ และคุณสุภิดา ฉัตราภิรักษ์ ผู้ช่วยเลขานุการ เข้ามอบถุงยังชีพจากเงินบริจาคของประชาชนในโครงการ “ช่อง 3 เคียงข้างคนไทยฝ่าภัยโควิด-19” จำนวน 120 ถุง ให้กับเด็กๆ บ้านครูน้อยและประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ในพื้นที่ซอยราษฎร์บูรณะ 26 ทั้งนี้ คุณเชอรี่-เข็มอัปสร สิริสุขะ ร่วมบริจาคน้ำดื่ม YES I CAN จำนวนทั้งหมด 125 แพ็คในครั้งนี้ด้วย
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 28 พฤษภาคม 2563 มูลนิธิครอบครัวข่าวนำโดย คุณชาคริต ดิเรกวัฒนชัย กรรมการและเลขานุการ คุณไก่-วรายุฑ มิลินทจินดา คณะอนุกรรมการพิจารณาคัดกรองการสนับสนุน/บริจาค คุณปู-ปริศนา กล่ำพินิจ และคุณสุภิดา ฉัตราภิรักษ์ ผู้ช่วยเลขานุการ เข้ามอบถุงยังชีพจากเงินบริจาคของประชาชนในโครงการ “ช่อง 3 เคียงข้างคนไทยฝ่าภัยโควิด-19” จำนวน 120 ถุง ให้กับเด็กๆ บ้านครูน้อยและประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ในพื้นที่ซอยราษฎร์บูรณะ 26 ทั้งนี้ คุณเชอรี่-เข็มอัปสร สิริสุขะ ร่วมบริจาคน้ำดื่ม YES I CAN จำนวนทั้งหมด 125 แพ็คในครั้งนี้ด้วย
    เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 28 พฤษภาคม 2563 มูลนิธิครอบครัวข่าวนำโดย คุณชาคริต ดิเรกวัฒนชัย กรรมการและเลขานุการ คุณไก่-วรายุฑ มิลินทจินดา คณะอนุกรรมการพิจารณาคัดกรองการสนับสนุน/บริจาค คุณปู-ปริศนา กล่ำพินิจ และคุณสุภิดา ฉัตราภิรักษ์ ผู้ช่วยเลขานุการ เข้ามอบถุงยังชีพจากเงินบริจาคของประชาชนในโครงการ “ช่อง 3 เคียงข้างคนไทยฝ่าภัยโควิด-19” จำนวน 120 ถุง ให้กับเด็กๆ บ้านครูน้อยและประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ในพื้นที่ซอยราษฎร์บูรณะ 26 ทั้งนี้ คุณเชอรี่-เข็มอัปสร สิริสุขะ ร่วมบริจาคน้ำดื่ม YES I CAN จำนวนทั้งหมด 125 แพ็คในครั้งนี้ด้วย
news-update-head