news-head
 

มูลนิธิครอบครัวข่าว บรรเทาความเดือดร้อน ส่งต่อถุงยังชีพจากเงินบริจาคของประชาชนเพื่อผู้พิการ

มูลนิธิครอบครัวข่าว บรรเทาความเดือดร้อน ส่งต่อถุงยังชีพจากเงินบริจาคของประชาชนเพื่อผู้พิการ
มูลนิธิครอบครัวข่าว

    เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 21 พฤษภาคม 2563 มูลนิธิครอบครัวข่าวนำถุงยังชีพจำนวน 20 ถุง จากเงินบริจาคของประชาชนในโครงการ “ช่อง 3 เคียงข้างคนไทยฝ่าภัยโควิด-19” มอบให้กับผู้พิการในพื้นที่เขตดอนเมือง

    และในวันที่ 26 พฤษภาคม ที่ผ่านมา มูลนิธิครอบครัวข่าว มอบของบริจาคจากผู้ใจบุญ โดยมี Face Shield 100 ชิ้น จากคุณลัดดาวัลย์ โต๊ะสิงห์ (เด็ก ๆ บ้านครูนก), หน้ากากผ้า 100 ชิ้น จากร้าน Chichilla และเสื้อยืดจากคุณโชคดี อินทรชิต ให้กับสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย เพื่อส่งต่อความช่วยเหลือให้กับผู้พิการทางสายตาในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 21 พฤษภาคม 2563 มูลนิธิครอบครัวข่าวนำถุงยังชีพจำนวน 20 ถุง จากเงินบริจาคของประชาชนในโครงการ “ช่อง 3 เคียงข้างคนไทยฝ่าภัยโควิด-19” มอบให้กับผู้พิการในพื้นที่เขตดอนเมือง

    เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 21 พฤษภาคม 2563 มูลนิธิครอบครัวข่าวนำถุงยังชีพจำนวน 20 ถุง จากเงินบริจาคของประชาชนในโครงการ “ช่อง 3 เคียงข้างคนไทยฝ่าภัยโควิด-19” มอบให้กับผู้พิการในพื้นที่เขตดอนเมือง

    และในวันที่ 26 พฤษภาคม ที่ผ่านมา มูลนิธิครอบครัวข่าว มอบของบริจาคจากผู้ใจบุญ โดยมี Face Shield 100 ชิ้น จากคุณลัดดาวัลย์ โต๊ะสิงห์ (เด็ก ๆ บ้านครูนก), หน้ากากผ้า 100 ชิ้น จากร้าน Chichilla และเสื้อยืดจากคุณโชคดี อินทรชิต ให้กับสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย เพื่อส่งต่อความช่วยเหลือให้กับผู้พิการทางสายตาในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19

news-update-head