news-head
 

มูลนิธิครอบครัวข่าว ส่งมอบชุดเตาแก๊สและเครื่องครัวหลังอุทกภัยจากพายุโพดุล ให้โรงเรียนเทพนิมิต อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี

มูลนิธิครอบครัวข่าว ส่งมอบชุดเตาแก๊สและเครื่องครัวหลังอุทกภัยจากพายุโพดุล ให้โรงเรียนเทพนิมิต อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี
มูลนิธิครอบครัวข่าว
เมื่อวันที่ 10 มกราคม พ.ศ.2563 มูลนิธิครอบครัวข่าวร่วมกับสถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 โดยคุณสำราญ ฉัตรโท กรรมการมูลนิธิฯ คุณชาคริต ดิเรกวัฒนชัย หัวหน้าคณะผู้บริหารสายกิจการองค์กร บริษัท บีอีซี เวิลด์ จำกัด (มหาชน) นำผู้จัดละคร ได้แก่ คุณก้อย-ทาริกา ธิดาทิตย์ และ คุณกอบ-กอบสุข จารุจินดา พร้อมด้วยนักแสดง คุณบอล-กัมมัญญ์ กลมแก้ว จากละครเรื่อง “มือปราบข้าวสารเสก” และคุณปู-ปริศนา กล่ำพินิจ พร้อมด้วยผู้บริหารจากช่อง 3 ส่งมอบชุดเตาแก๊สและเครื่องครัว จำนวน 300 ชุด ให้ผู้ปกครอง ครูอาจารย์ และชุมชนบริเวณโรงเรียนเทพนิมิต ตำบลแก้งเหนือ อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี โดยมีคุณศุภศิษย์ กอเจริญยศ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นสักขีพยานในการส่งมอบครั้งนี้ เมื่ออุทกภัยในปี 2562 ที่สร้างความเสียหายให้กับประชาชนในหลายพื้นที่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่จังหวัดอุบลราชธานีได้ผ่านพ้นไปแล้ว มูลนิธิครอบครัวข่าวเล็งเห็นความสำคัญในการบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในระยะฟื้นฟู โดยการเข้ามอบเครื่องใช้ที่จำเป็นต่อการดำเนินชีวิต คือ ชุดเตาแก๊สพร้อมหัวจุดไฟ และอุปกรณ์เครื่องครัว ประกอบไปด้วย หม้อข้าว จานชาม และช้อนให้แก่ 300 ครอบครัว โดยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเตาแก๊สและเครื่องครัวดังกล่าวจะช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของผู้ประสบอุทกภัยได้ ในการนี้ขอขอบคุณนาวาอากาศเอก นทัย เมืองมณี รองผู้บังคับการกองบิน 21 ผู้แทนจากกองทัพอากาศ ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ให้การอนุเคราะห์ในการดำเนินการขนส่งสิ่งของแก่ผู้ประสบอุทกภัย ตลอดจนให้ความช่วยเหลือทั้งในขณะเกิดอุทกภัยและในระยะฟื้นฟู รวมทั้งบริษัท บลูแกส จำกัด ผู้จำหน่ายเตาแก๊ส ที่ได้ร่วมบริจาคเตาแก๊สปิกนิกเพิ่มอีก 5 ถัง และเตาแก๊สสำหรับใช้ในห้องครัวของโรงเรียนเทพนิมิตอีก 2 เตา พร้อมจัดส่งไปยังโรงเรียนเทพนิมิตโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย นอกจากนี้ ช่อง 3 ได้นำเงินบริจาคของประชาชนมาช่วยเหลือในการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ห้องครัว ห้องน้ำ ถนนทางเข้าออกโรงเรียน และสิ่งปลูกสร้างอื่น ๆ พร้อมทั้งจัดซื้อเฟอร์นิเจอร์ที่ได้รับความเสียหายอีกด้วย
เมื่อวันที่ 10 มกราคม พ.ศ.2563 มูลนิธิครอบครัวข่าวร่วมกับสถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 โดยคุณสำราญ ฉัตรโท กรรมการมูลนิธิฯ คุณชาคริต ดิเรกวัฒนชัย หัวหน้าคณะผู้บริหารสายกิจการองค์กร บริษัท บีอีซี เวิลด์ จำกัด (มหาชน) นำผู้จัดละคร ได้แก่ คุณก้อย-ทาริกา ธิดาทิตย์ และ คุณกอบ-กอบสุข จารุจินดา พร้อมด้วยนักแสดง คุณบอล-กัมมัญญ์ กลมแก้ว จากละครเรื่อง “มือปราบข้าวสารเสก” และคุณปู-ปริศนา กล่ำพินิจ พร้อมด้วยผู้บริหารจากช่อง 3 ส่งมอบชุดเตาแก๊สและเครื่องครัว จำนวน 300 ชุด ให้ผู้ปกครอง ครูอาจารย์ และชุมชนบริเวณโรงเรียนเทพนิมิต ตำบลแก้งเหนือ อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี โดยมีคุณศุภศิษย์ กอเจริญยศ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นสักขีพยานในการส่งมอบครั้งนี้ เมื่ออุทกภัยในปี 2562 ที่สร้างความเสียหายให้กับประชาชนในหลายพื้นที่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่จังหวัดอุบลราชธานีได้ผ่านพ้นไปแล้ว มูลนิธิครอบครัวข่าวเล็งเห็นความสำคัญในการบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในระยะฟื้นฟู โดยการเข้ามอบเครื่องใช้ที่จำเป็นต่อการดำเนินชีวิต คือ ชุดเตาแก๊สพร้อมหัวจุดไฟ และอุปกรณ์เครื่องครัว ประกอบไปด้วย หม้อข้าว จานชาม และช้อนให้แก่ 300 ครอบครัว โดยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเตาแก๊สและเครื่องครัวดังกล่าวจะช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของผู้ประสบอุทกภัยได้ ในการนี้ขอขอบคุณนาวาอากาศเอก นทัย เมืองมณี รองผู้บังคับการกองบิน 21 ผู้แทนจากกองทัพอากาศ ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ให้การอนุเคราะห์ในการดำเนินการขนส่งสิ่งของแก่ผู้ประสบอุทกภัย ตลอดจนให้ความช่วยเหลือทั้งในขณะเกิดอุทกภัยและในระยะฟื้นฟู รวมทั้งบริษัท บลูแกส จำกัด ผู้จำหน่ายเตาแก๊ส ที่ได้ร่วมบริจาคเตาแก๊สปิกนิกเพิ่มอีก 5 ถัง และเตาแก๊สสำหรับใช้ในห้องครัวของโรงเรียนเทพนิมิตอีก 2 เตา พร้อมจัดส่งไปยังโรงเรียนเทพนิมิตโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย นอกจากนี้ ช่อง 3 ได้นำเงินบริจาคของประชาชนมาช่วยเหลือในการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ห้องครัว ห้องน้ำ ถนนทางเข้าออกโรงเรียน และสิ่งปลูกสร้างอื่น ๆ พร้อมทั้งจัดซื้อเฟอร์นิเจอร์ที่ได้รับความเสียหายอีกด้วย
เมื่อวันที่ 10 มกราคม พ.ศ.2563 มูลนิธิครอบครัวข่าวร่วมกับสถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 โดยคุณสำราญ ฉัตรโท กรรมการมูลนิธิฯ คุณชาคริต ดิเรกวัฒนชัย หัวหน้าคณะผู้บริหารสายกิจการองค์กร บริษัท บีอีซี เวิลด์ จำกัด (มหาชน) นำผู้จัดละคร ได้แก่ คุณก้อย-ทาริกา ธิดาทิตย์ และ คุณกอบ-กอบสุข จารุจินดา พร้อมด้วยนักแสดง คุณบอล-กัมมัญญ์ กลมแก้ว จากละครเรื่อง “มือปราบข้าวสารเสก” และคุณปู-ปริศนา กล่ำพินิจ พร้อมด้วยผู้บริหารจากช่อง 3 ส่งมอบชุดเตาแก๊สและเครื่องครัว จำนวน 300 ชุด ให้ผู้ปกครอง ครูอาจารย์ และชุมชนบริเวณโรงเรียนเทพนิมิต ตำบลแก้งเหนือ อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี โดยมีคุณศุภศิษย์ กอเจริญยศ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นสักขีพยานในการส่งมอบครั้งนี้ เมื่ออุทกภัยในปี 2562 ที่สร้างความเสียหายให้กับประชาชนในหลายพื้นที่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่จังหวัดอุบลราชธานีได้ผ่านพ้นไปแล้ว มูลนิธิครอบครัวข่าวเล็งเห็นความสำคัญในการบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในระยะฟื้นฟู โดยการเข้ามอบเครื่องใช้ที่จำเป็นต่อการดำเนินชีวิต คือ ชุดเตาแก๊สพร้อมหัวจุดไฟ และอุปกรณ์เครื่องครัว ประกอบไปด้วย หม้อข้าว จานชาม และช้อนให้แก่ 300 ครอบครัว โดยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเตาแก๊สและเครื่องครัวดังกล่าวจะช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของผู้ประสบอุทกภัยได้ ในการนี้ขอขอบคุณนาวาอากาศเอก นทัย เมืองมณี รองผู้บังคับการกองบิน 21 ผู้แทนจากกองทัพอากาศ ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ให้การอนุเคราะห์ในการดำเนินการขนส่งสิ่งของแก่ผู้ประสบอุทกภัย ตลอดจนให้ความช่วยเหลือทั้งในขณะเกิดอุทกภัยและในระยะฟื้นฟู รวมทั้งบริษัท บลูแกส จำกัด ผู้จำหน่ายเตาแก๊ส ที่ได้ร่วมบริจาคเตาแก๊สปิกนิกเพิ่มอีก 5 ถัง และเตาแก๊สสำหรับใช้ในห้องครัวของโรงเรียนเทพนิมิตอีก 2 เตา พร้อมจัดส่งไปยังโรงเรียนเทพนิมิตโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย นอกจากนี้ ช่อง 3 ได้นำเงินบริจาคของประชาชนมาช่วยเหลือในการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ห้องครัว ห้องน้ำ ถนนทางเข้าออกโรงเรียน และสิ่งปลูกสร้างอื่น ๆ พร้อมทั้งจัดซื้อเฟอร์นิเจอร์ที่ได้รับความเสียหายอีกด้วย
news-update-head