activity detail

มูลนิธิครอบครัวข่าว ร่วมกับพันธมิตร ส่งมอบจักรยานยืมเรียน ในโครงการ “ น้ำใจไทย สู่ชายแดนใต้ ” ที่จ.ปัตตานี

มูลนิธิครอบครัวข่าว ร่วมกับพันธมิตร ส่งมอบจักรยานยืมเรียน ในโครงการ “ น้ำใจไทย สู่ชายแดนใต้ ” ที่จ.ปัตตานี
มูลนิธิครอบครัวข่าว

  เมื่อวันอังคารที่ 10 กุมภาพันธ์ 2558 ที่ผ่านมา มูลนิธิครอบครัวข่าว  ร่วมมือกับกองทัพอากาศ และศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนใต้ จัดกิจกรรม น้ำใจไทย สู่ชายแดนใต้ โดยได้ส่งมอบจักรยานยืมเรียน อุปกรณ์การเรียนการสอน และอุปกรณ์กีฬา ให้กับโรงเรียนในพื้นที่จังหวัดปัตตานี  ซึ่งในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ นำโดย คุณอัชฌา สุวรรณปากแพรก รองประธานกรรมการมูลนิธิครอบครัวข่าว   คุณสำราญ ฉัตรโท กรรมการมูลนิธิครอบครัวข่าว 3 และคุณบริสุทธิ์ บูรณะสัมฤทธิ กรรมการและเลขานุการมูลนิธิครอบครัวข่าว 3 ผู้จัดละคร และดารานักแสดง ได้เดินทางไปเข้าร่วมกิจกรรมที่สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี

          ในการนี้ทางมูลนิธิครอบครัวข่าว  ได้เดินทางไปยังจังหวัดปัตตานี ด้วยเครื่องบินของทหารอากาศ C130  เพื่อมอบสิ่งของในโครงการ น้ำใจไทย สู่ชายแดนใต้ ซึ่งได้แก่ จักรยานยืมเรียน 300 คัน ชุดสนามเด็กเล่น 6 ชุด อุปกรณ์กีฬา กระเป๋านักเรียน ชุดกันฝน และตู้ยาสามัญพร้อมเวชภัณฑ์ 6 ชุด ให้กับเด็กนักเรียนทั้ง 6 โรงเรียนในเขตอำเภอทุ่งยางแดง และ อำเภอมายอ ได้แก่ โรงเรียนบ้านน้ำดำ โรงเรียนบ้านปาก โรงเรียนบ้านเขาดิน โรงเรียนบ้านมะนังยง โรงเรียนบ้านตือเบาะ และโรงเรียนบ้านกาเลาะ ปิดท้ายกิจกรรมนี้ด้วยโดยมีทีมผู้จัดและดาราศิลปินร่วมแจกไอศครีมให้กับเด็กนักเรียนทั้ง 6 โรงเรียนที่มาเข้าร่วมกิจกรรม เพื่อเป็นการสร้างขวัญ กำลังใจให้กับเด็กๆในจังหวัดปัตตานี

  เมื่อวันอังคารที่ 10 กุมภาพันธ์ 2558 ที่ผ่านมา มูลนิธิครอบครัวข่าว  ร่วมมือกับกองทัพอากาศ และศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนใต้ จัดกิจกรรม น้ำใจไทย สู่ชายแดนใต้ โดยได้ส่งมอบจักรยานยืมเรียน อุปกรณ์การเรียนการสอน และอุปกรณ์กีฬา ให้กับโรงเรียนในพื้นที่จังหวัดปัตตานี  ซึ่งในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ นำโดย คุณอัชฌา สุวรรณปากแพรก รองประธานกรรมการมูลนิธิครอบครัวข่าว   คุณสำราญ ฉัตรโท กรรมการมูลนิธิครอบครัวข่าว 3 และคุณบริสุทธิ์ บูรณะสัมฤทธิ กรรมการและเลขานุการมูลนิธิครอบครัวข่าว 3 ผู้จัดละคร และดารานักแสดง ได้เดินทางไปเข้าร่วมกิจกรรมที่สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี

          ในการนี้ทางมูลนิธิครอบครัวข่าว  ได้เดินทางไปยังจังหวัดปัตตานี ด้วยเครื่องบินของทหารอากาศ C130  เพื่อมอบสิ่งของในโครงการ น้ำใจไทย สู่ชายแดนใต้ ซึ่งได้แก่ จักรยานยืมเรียน 300 คัน ชุดสนามเด็กเล่น 6 ชุด อุปกรณ์กีฬา กระเป๋านักเรียน ชุดกันฝน และตู้ยาสามัญพร้อมเวชภัณฑ์ 6 ชุด ให้กับเด็กนักเรียนทั้ง 6 โรงเรียนในเขตอำเภอทุ่งยางแดง และ อำเภอมายอ ได้แก่ โรงเรียนบ้านน้ำดำ โรงเรียนบ้านปาก โรงเรียนบ้านเขาดิน โรงเรียนบ้านมะนังยง โรงเรียนบ้านตือเบาะ และโรงเรียนบ้านกาเลาะ ปิดท้ายกิจกรรมนี้ด้วยโดยมีทีมผู้จัดและดาราศิลปินร่วมแจกไอศครีมให้กับเด็กนักเรียนทั้ง 6 โรงเรียนที่มาเข้าร่วมกิจกรรม เพื่อเป็นการสร้างขวัญ กำลังใจให้กับเด็กๆในจังหวัดปัตตานี

other-project
more-pic