activity detail

มูลนิธิครอบครัวข่าว 3 จัดงานฉลองสมโภช พระพุทธนิรมิตประสานสิทธิ์ไตรสาร พร้อมถวายสำนักปฏิบัติธรรม บ้านห้วยโผ อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน

มูลนิธิครอบครัวข่าว 3 จัดงานฉลองสมโภช พระพุทธนิรมิตประสานสิทธิ์ไตรสาร พร้อมถวายสำนักปฏิบัติธรรม บ้านห้วยโผ อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน
มูลนิธิครอบครัวข่าว

 เมื่อวันที่ 20 – 21 กุมภาพันธ์ 2558 ที่ผ่านมา มูลนิธิครอบครัวข่าว 3 จัดงานฉลองสมโภชพระพุทธรูป พระพุทธนิรมิตประสานสิทธิ์ไตรสาร ที่จัดสร้างโดย มูลนิธิครอบครัวข่าว 3 และ สถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 เพื่อถวายให้กับ วัดศรีบุญเรือง และนำไปประดิษฐาน ณ สำนักปฏิบัติธรรม บ้านห้วยโผ อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน โดยมี คณะผู้บริหาร ศิลปินนักแสดง ตัวแทนจากภาครัฐ และเอกชน  เข้าร่วมงานสมโภชครั้งนี้ อาทิ คุณประสาร มาลีนนท์ ประธานกรรมการมูลนิธิครอบครัวข่าว 3 ,  ม.ร.ว. สมลาภ กิติยากร กรรมการมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก เลขานุการในพระองค์ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลีพระวรราชาทินัดดามาตุ , นางนฤมล ปาลวัฒน์ อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน, นายสืบศักดิ์ เอี่ยมวิจารย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา, คุณอัชฌา สุวรรณปากแพรก รองประธานมูลนิธิครอบครัวข่าว 3 , คุณสำราญ ฉัตรโท กรรมการมูลนิธิครอบครัวข่าว 3 , คุณบริสุทธิ์ บูรณะสัมฤทธิ กรรมการและเลขานุการมูลนิธิครอบครัวข่าว 3 , คุณดวงรัตน์ มหาวนิช กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการมูลนิธิครอบครัวข่าว 3 และ ทีมนักแสดงจากละคร เข้าร่วมงานสมโภชอย่างยิ่งใหญ่ในครั้งนี้อีกด้วย

         งานสมโภชพระพุทธรูป พระพุทธนิรมิตประสานสิทธิ์ไตรสาร เริ่มต้นขึ้นด้วย การแห่ขบวนพระพุทธนิรมิตประสานสิทธิ์ไตรสาร ในตัวอำเภอแม่สะเรียง เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ได้ร่วมกันสักการะ และในช่วงค่ำ คุณประสาร มาลีนนท์ และ คณะทำงาน ได้ไปเป็นเจ้าภาพในการสวดอภิธรรมและฟังพระธรรมเทศนา เพื่ออุทิศถวายแด่ พระครูอนุสรณ์ปัญญาคุณ อดีตเจ้าอาวาสวัดศรีบุญเรือง จากนั้น ได้ชมการแสดงพื้นเมืองและได้เป็นประธานในพิธีเบิกเนตรมหาพุทธาภิเษก พระพุทธนิรมิตประสานสิทธิ์ไตรสาร          โดยในเช้าวันต่อมา ยังได้ตั้งขบวนแห่พระพุทธรูป พระนิรมิตประสานสิทธิ์ไตรสารไปประดิษฐาน ยังศาลาสำนักปฏิบัติธรรม บ้านห้วยโผ อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน พร้อมทั้งยังได้ถวายศาลาปฏิบัติธรรมแก่พระอาจารย์ประพันธ์ วิสุทฺธิจิตฺโต รองเจ้าอาวาสวัดศรีบุญเรือง จากนั้นคุณประสาร มาลีนนท์ ประธานมูลนิธิครอบครัวข่าว 3 และคณะทำงาน ได้มอบอุปกรณ์การเรียนการสอน อุปกรณ์กีฬา และจักรยาน จำนวน 100 คัน ให้กับเด็กนักเรียนในพื้นที่บ้านห้วยโผอีกด้วย

 เมื่อวันที่ 20 – 21 กุมภาพันธ์ 2558 ที่ผ่านมา มูลนิธิครอบครัวข่าว 3 จัดงานฉลองสมโภชพระพุทธรูป พระพุทธนิรมิตประสานสิทธิ์ไตรสาร ที่จัดสร้างโดย มูลนิธิครอบครัวข่าว 3 และ สถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 เพื่อถวายให้กับ วัดศรีบุญเรือง และนำไปประดิษฐาน ณ สำนักปฏิบัติธรรม บ้านห้วยโผ อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน โดยมี คณะผู้บริหาร ศิลปินนักแสดง ตัวแทนจากภาครัฐ และเอกชน  เข้าร่วมงานสมโภชครั้งนี้ อาทิ คุณประสาร มาลีนนท์ ประธานกรรมการมูลนิธิครอบครัวข่าว 3 ,  ม.ร.ว. สมลาภ กิติยากร กรรมการมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก เลขานุการในพระองค์ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลีพระวรราชาทินัดดามาตุ , นางนฤมล ปาลวัฒน์ อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน, นายสืบศักดิ์ เอี่ยมวิจารย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา, คุณอัชฌา สุวรรณปากแพรก รองประธานมูลนิธิครอบครัวข่าว 3 , คุณสำราญ ฉัตรโท กรรมการมูลนิธิครอบครัวข่าว 3 , คุณบริสุทธิ์ บูรณะสัมฤทธิ กรรมการและเลขานุการมูลนิธิครอบครัวข่าว 3 , คุณดวงรัตน์ มหาวนิช กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการมูลนิธิครอบครัวข่าว 3 และ ทีมนักแสดงจากละคร เข้าร่วมงานสมโภชอย่างยิ่งใหญ่ในครั้งนี้อีกด้วย

         งานสมโภชพระพุทธรูป พระพุทธนิรมิตประสานสิทธิ์ไตรสาร เริ่มต้นขึ้นด้วย การแห่ขบวนพระพุทธนิรมิตประสานสิทธิ์ไตรสาร ในตัวอำเภอแม่สะเรียง เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ได้ร่วมกันสักการะ และในช่วงค่ำ คุณประสาร มาลีนนท์ และ คณะทำงาน ได้ไปเป็นเจ้าภาพในการสวดอภิธรรมและฟังพระธรรมเทศนา เพื่ออุทิศถวายแด่ พระครูอนุสรณ์ปัญญาคุณ อดีตเจ้าอาวาสวัดศรีบุญเรือง จากนั้น ได้ชมการแสดงพื้นเมืองและได้เป็นประธานในพิธีเบิกเนตรมหาพุทธาภิเษก พระพุทธนิรมิตประสานสิทธิ์ไตรสาร          โดยในเช้าวันต่อมา ยังได้ตั้งขบวนแห่พระพุทธรูป พระนิรมิตประสานสิทธิ์ไตรสารไปประดิษฐาน ยังศาลาสำนักปฏิบัติธรรม บ้านห้วยโผ อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน พร้อมทั้งยังได้ถวายศาลาปฏิบัติธรรมแก่พระอาจารย์ประพันธ์ วิสุทฺธิจิตฺโต รองเจ้าอาวาสวัดศรีบุญเรือง จากนั้นคุณประสาร มาลีนนท์ ประธานมูลนิธิครอบครัวข่าว 3 และคณะทำงาน ได้มอบอุปกรณ์การเรียนการสอน อุปกรณ์กีฬา และจักรยาน จำนวน 100 คัน ให้กับเด็กนักเรียนในพื้นที่บ้านห้วยโผอีกด้วย

other-project
more-pic