activity detail

มูลนิธิครอบครัวข่าว 3 มอบเครื่องนุ่งห่มกันหนาวให้กับชาวบ้านในพื้นที่ภาคเหนือ โครงการ น้ำใจไทย สู้ภัยหนาว กับมูลนิธิครอบครัวข่าว 3

มูลนิธิครอบครัวข่าว 3 มอบเครื่องนุ่งห่มกันหนาวให้กับชาวบ้านในพื้นที่ภาคเหนือ โครงการ น้ำใจไทย สู้ภัยหนาว กับมูลนิธิครอบครัวข่าว 3
มูลนิธิครอบครัวข่าว

 เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2557 ทีผ่านมา มูลนิธิครอบครัวข่าว 3 ร่วมกับพันธมิตร จัดโครงการ น้ำใจไทย สู้ภัยหนาว กับมูลนิธิครอบครัวข่าว 3 โดยจัดพิธีปล่อยขบวนรถขนเครื่องนุ่งห่มกันหนาวเพื่อไปช่วยเหลือประชาชนในจังหวัดทางภาคเหนือที่อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน และอำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก โดยมีคณะผู้บริหารมูลนิธิครอบครัวข่าว 3 ผู้จัดละคร และพันธมิตร เข้าร่วมพิธี ได้แก่ คุณประสาร มาลีนนท์ ประธานกรรมการมูลนิธิฯ คุณอัชฌา สุวรรณปากแพรก รองประธานกรรมการมูลนิธิ คุณคชาชาญ มงคลเจริญ กรรมการมูลนิธิคุณสำราญ ฉัตรโท กรรมการมูลนิธิฯ คุณบริสุทธิ์ บูรณะสัมฤทธิ กรรมการและเลขานุการมูลนิธิฯ คุณดวงรัตน์ มหาวนิช กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการมูลนิธิฯ และผู้จัดละครช่อง 3 พร้อมด้วยพันธมิตร อาทิ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด ธนาคารซีไอเอ็มบีไทย ธนาคารอาคารสงเคราะห์ บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) บริษัท ข้าวซีพี จำกัด เทสโก้โลตัส การไฟฟ้าฝ่ายผลิต แห่งประเทศไทย และสิงคอร์ปอเรชั่น

โดยบรรยากาศภายในงานเริ่มต้นขึ้นด้วยคุณประสาร มาลีนนท์ ประธานกรรมการมูลนิธิรับมอบสิ่งของจากเครือข่ายพันธมิตร จากนั้นผู้บริหารมูลนิธิครอบครัวข่าว 3 ผู้จัดละคร และเครือข่ายพันธมิตร ร่วมกันโบกธงปล่อยคาราวานรถที่ขนสิ่งของ ไปยังอำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน และอำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก และนอกเหนือจากการมอบเครื่องกันหนาวแล้ว คณะผู้บริหารมูลนิธิครอบครัวข่าว 3 และภาคียังมีโอกาสเยี่ยมชมการทำงานของหน่วยเฉพาะกิจตำรวจตระเวนชายแดน ซึ่งมีภารกิจในการดูแลความมั่นคงในพื้นที่ ตามแนวตะเข็บชายแดน ทั้งนี้คณะผู้บริหารมูลนิธิครอบครัวข่าว 3 และภาคีพร้อมจะเข้าไปช่วยเหลือหน่วยงานในพื้นที่ เพื่อให้เกิดสันติสุขแก่ประเทศ และเพื่อเป็นการสร้างขวัญ กำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ต่อไป

 เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2557 ทีผ่านมา มูลนิธิครอบครัวข่าว 3 ร่วมกับพันธมิตร จัดโครงการ น้ำใจไทย สู้ภัยหนาว กับมูลนิธิครอบครัวข่าว 3 โดยจัดพิธีปล่อยขบวนรถขนเครื่องนุ่งห่มกันหนาวเพื่อไปช่วยเหลือประชาชนในจังหวัดทางภาคเหนือที่อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน และอำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก โดยมีคณะผู้บริหารมูลนิธิครอบครัวข่าว 3 ผู้จัดละคร และพันธมิตร เข้าร่วมพิธี ได้แก่ คุณประสาร มาลีนนท์ ประธานกรรมการมูลนิธิฯ คุณอัชฌา สุวรรณปากแพรก รองประธานกรรมการมูลนิธิ คุณคชาชาญ มงคลเจริญ กรรมการมูลนิธิคุณสำราญ ฉัตรโท กรรมการมูลนิธิฯ คุณบริสุทธิ์ บูรณะสัมฤทธิ กรรมการและเลขานุการมูลนิธิฯ คุณดวงรัตน์ มหาวนิช กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการมูลนิธิฯ และผู้จัดละครช่อง 3 พร้อมด้วยพันธมิตร อาทิ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด ธนาคารซีไอเอ็มบีไทย ธนาคารอาคารสงเคราะห์ บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) บริษัท ข้าวซีพี จำกัด เทสโก้โลตัส การไฟฟ้าฝ่ายผลิต แห่งประเทศไทย และสิงคอร์ปอเรชั่น

โดยบรรยากาศภายในงานเริ่มต้นขึ้นด้วยคุณประสาร มาลีนนท์ ประธานกรรมการมูลนิธิรับมอบสิ่งของจากเครือข่ายพันธมิตร จากนั้นผู้บริหารมูลนิธิครอบครัวข่าว 3 ผู้จัดละคร และเครือข่ายพันธมิตร ร่วมกันโบกธงปล่อยคาราวานรถที่ขนสิ่งของ ไปยังอำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน และอำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก และนอกเหนือจากการมอบเครื่องกันหนาวแล้ว คณะผู้บริหารมูลนิธิครอบครัวข่าว 3 และภาคียังมีโอกาสเยี่ยมชมการทำงานของหน่วยเฉพาะกิจตำรวจตระเวนชายแดน ซึ่งมีภารกิจในการดูแลความมั่นคงในพื้นที่ ตามแนวตะเข็บชายแดน ทั้งนี้คณะผู้บริหารมูลนิธิครอบครัวข่าว 3 และภาคีพร้อมจะเข้าไปช่วยเหลือหน่วยงานในพื้นที่ เพื่อให้เกิดสันติสุขแก่ประเทศ และเพื่อเป็นการสร้างขวัญ กำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ต่อไป

other-project
more-pic