activity detail

มูลนิธิครอบครัวข่าว 3 ส่งมอบชุดคอมพิวเตอร์และเครื่องพิมพ์ โครงการ คอมพิวเตอร์เพื่อ (น้อง) ในโรงเรียนยากจนในถิ่นทุรกันดาร

มูลนิธิครอบครัวข่าว 3 ส่งมอบชุดคอมพิวเตอร์และเครื่องพิมพ์ โครงการ คอมพิวเตอร์เพื่อ (น้อง) ในโรงเรียนยากจนในถิ่นทุรกันดาร
มูลนิธิครอบครัวข่าว

              มูลนิธิครอบครัวข่าว 3 ร่วมกับ สถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 ส่งมอบชุดคอมพิวเตอร์และเครื่องพิมพ์ โครงการ คอมพิวเตอร์เพื่อ (น้อง) ในโรงเรียนยากจนในถิ่นทุรกันดาร โดยเปิดรับบริจาคเงินเพื่อสมทบทุนซื้อชุดคอมพิวเตอร์และเครื่องพิมพ์มอบให้โรงเรียนให้แก่โรงเรียน 44 โรงทั่วประเทศ และทางมูลนิธิครอบครัวข่าว 3 ได้สุ่มตรวจเยี่ยมโรงเรียนที่ได้รับการคัดเลือกมอบชุดคอมพิวเตอร์และเครื่องพิมพ์ ทั้ง4ภาค ซึ่งในการตรวจเยี่ยมครั้งนี้ นำโดย คุณบริสุทธิ์ บูรณะสัมฤทธิ กรรมการและเลขานุการมูลนิธิฯ คุณดวงรัตน์ มหาวนิช กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการมูลนิธิฯ ดารานักแสดง และทีมงาน

               ในการนี้ช่อง 3 ได้ลงพื้นที่ส่งมอบชุดคอมพิวเตอร์และเครื่องพิมพ์ในกลุ่มภาคกลาง ให้กับ โรงเรียนวัดใหม่บางคล้า ในจังหวัดฉะเชิงเทรา และโรงเรียนวัดท่าชัย ในจังหวัดนครนายก กลุ่มภาคตะวันออก ให้กับ โรงเรียนบ้านภูล้อม ในจังหวัดมุกดาหาร กลุ่มภาคใต้ ให้กับ โรงเรียนหนองหญ้าปล้องวิทยา ในจังหวัดเพชรบุรี และกลุ่มภาคเหนือ ให้กับ โรงเรียนบ้านปวงคำ ในจังหวัดลำพูน โดยมีดารานักแสดงมาร่วมกิจกรรมสันทนาการกับน้องๆในแต่ละโรงเรียน ทำเอาเด็กๆนักเรียนต่างรู้สึกดีใจที่ได้รับคอมพิวเตอร์ชุดใหม่ไว้เรียนรู้ สืบค้นข้อมูลและรู้สึกสนุกสนานกับกิจกรรมสันทนาการ นอกจากนี้มูลนิธิครอบครัวข่าว 3 ยังได้มอบหนังสืออ่านนอกเวลาที่ได้รับจากการสนับสนุนจากศูนย์หนังสือแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและอุปกรณ์กีฬาให้แก่โรงเรียนทั้ง 44 โรงเรียนอีกด้วย

              มูลนิธิครอบครัวข่าว 3 ร่วมกับ สถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 ส่งมอบชุดคอมพิวเตอร์และเครื่องพิมพ์ โครงการ คอมพิวเตอร์เพื่อ (น้อง) ในโรงเรียนยากจนในถิ่นทุรกันดาร โดยเปิดรับบริจาคเงินเพื่อสมทบทุนซื้อชุดคอมพิวเตอร์และเครื่องพิมพ์มอบให้โรงเรียนให้แก่โรงเรียน 44 โรงทั่วประเทศ และทางมูลนิธิครอบครัวข่าว 3 ได้สุ่มตรวจเยี่ยมโรงเรียนที่ได้รับการคัดเลือกมอบชุดคอมพิวเตอร์และเครื่องพิมพ์ ทั้ง4ภาค ซึ่งในการตรวจเยี่ยมครั้งนี้ นำโดย คุณบริสุทธิ์ บูรณะสัมฤทธิ กรรมการและเลขานุการมูลนิธิฯ คุณดวงรัตน์ มหาวนิช กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการมูลนิธิฯ ดารานักแสดง และทีมงาน

               ในการนี้ช่อง 3 ได้ลงพื้นที่ส่งมอบชุดคอมพิวเตอร์และเครื่องพิมพ์ในกลุ่มภาคกลาง ให้กับ โรงเรียนวัดใหม่บางคล้า ในจังหวัดฉะเชิงเทรา และโรงเรียนวัดท่าชัย ในจังหวัดนครนายก กลุ่มภาคตะวันออก ให้กับ โรงเรียนบ้านภูล้อม ในจังหวัดมุกดาหาร กลุ่มภาคใต้ ให้กับ โรงเรียนหนองหญ้าปล้องวิทยา ในจังหวัดเพชรบุรี และกลุ่มภาคเหนือ ให้กับ โรงเรียนบ้านปวงคำ ในจังหวัดลำพูน โดยมีดารานักแสดงมาร่วมกิจกรรมสันทนาการกับน้องๆในแต่ละโรงเรียน ทำเอาเด็กๆนักเรียนต่างรู้สึกดีใจที่ได้รับคอมพิวเตอร์ชุดใหม่ไว้เรียนรู้ สืบค้นข้อมูลและรู้สึกสนุกสนานกับกิจกรรมสันทนาการ นอกจากนี้มูลนิธิครอบครัวข่าว 3 ยังได้มอบหนังสืออ่านนอกเวลาที่ได้รับจากการสนับสนุนจากศูนย์หนังสือแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและอุปกรณ์กีฬาให้แก่โรงเรียนทั้ง 44 โรงเรียนอีกด้วย

other-project
more-pic