activity detail

มูลนิธิครอบครัวข่าว 3 ร่วมกิจกรรมปลูกป่า ศาสนาค้ำพะยูง จ.แพร่

มูลนิธิครอบครัวข่าว 3 ร่วมกิจกรรมปลูกป่า ศาสนาค้ำพะยูง จ.แพร่
มูลนิธิครอบครัวข่าว

 มูลนิธิครอบครัวข่าว 3  ร่วมกิจกรรมปลูกป่า ศาสนาค้ำพะยูง จ.แพร่

         เมื่อวันศุกร์ที่ 19  กันยายน 2557 ที่ผ่านมา มูลนิธิครอบครัวข่าว 3 จัดทีมผู้จัดละคร และดารานักแสดง ร่วมกับจังหวัดแพร่ โดย คุณอภิชาติ โตลิกเวชช์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ คณะสงฆ์จังหวัดแพร่ นักเรียนนักศึกษา และประชาชนจังหวัดแพร่ เข้าร่วมโครงการปลูกป่า ศาสนาค้ำพะยูง ซึ่งได้รับต้นกล้ามาจากสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ วัดปากน้ำภาษีเจริญ ให้กับชาวบ้าน ณ บ้านนาตอง ม.9 ต.ช่ฮแฮ่  อ. เมือง จ.แพร่
        กิจกรรมการ ปลูกป่า ศาสนาค้ำพะยูง เริ่มต้นขึ้นตั้งแต่เวลาเช้าโดยคณะผู้จัดและดารา ออกเดินทางจากตัวเมืองแพร่เข้าสู่พื้นที่ บ้านนาตอง ซึ่งมีเส้นทางคดเคี้ยว และเป็นหน้าผาสูงชัน เมื่อมาถึงพื้นที่แล้วทางคณะได้รับการต้อนรับจากชาวบ้าน บ้านนาตองเป็นจำนวนมาก พิธีเริ่มขึ้นโดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ กล่าวเปิดงาน จากนั้นพี่กอบสุขซึ่งเป็นตัวแทนของคณะช่อง 3 ขึ้นกล่าวถึงโครงการ และร่วมกันมอบจักรยานยืมเรียนและอุปกรณ์การเรียนแก่โรงเรียนทั้งหมด 10 โรงเรียนในจังหวัดแพร่อีกด้วย ปิดท้ายกิจกรรมด้วยการร่วมกับภาคีสมาชิกร่วมกันปลูกต้นพะยูง เพื่อให้ภาคีสมาชิกที่อยู่ในพื้นที่ เพื่อสร้างจิตสำนึก เพราะ ต้นพะยูงจะเติบโตและแข็งแรงได้ ก็ด้วยเพราะคนในพื้นที่ช่วยกันดูแลรักษา แต่ไม่ใช่จะดูแลรักษาเฉพาะต้นพะยูงเท่านั้น แต่ควรดูแลและรักษาป่าไม้ทุกต้นทุกผืนป่าให้อยู่เขียวชอุ่มต่อไป
 

 มูลนิธิครอบครัวข่าว 3  ร่วมกิจกรรมปลูกป่า ศาสนาค้ำพะยูง จ.แพร่

         เมื่อวันศุกร์ที่ 19  กันยายน 2557 ที่ผ่านมา มูลนิธิครอบครัวข่าว 3 จัดทีมผู้จัดละคร และดารานักแสดง ร่วมกับจังหวัดแพร่ โดย คุณอภิชาติ โตลิกเวชช์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ คณะสงฆ์จังหวัดแพร่ นักเรียนนักศึกษา และประชาชนจังหวัดแพร่ เข้าร่วมโครงการปลูกป่า ศาสนาค้ำพะยูง ซึ่งได้รับต้นกล้ามาจากสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ วัดปากน้ำภาษีเจริญ ให้กับชาวบ้าน ณ บ้านนาตอง ม.9 ต.ช่ฮแฮ่  อ. เมือง จ.แพร่
        กิจกรรมการ ปลูกป่า ศาสนาค้ำพะยูง เริ่มต้นขึ้นตั้งแต่เวลาเช้าโดยคณะผู้จัดและดารา ออกเดินทางจากตัวเมืองแพร่เข้าสู่พื้นที่ บ้านนาตอง ซึ่งมีเส้นทางคดเคี้ยว และเป็นหน้าผาสูงชัน เมื่อมาถึงพื้นที่แล้วทางคณะได้รับการต้อนรับจากชาวบ้าน บ้านนาตองเป็นจำนวนมาก พิธีเริ่มขึ้นโดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ กล่าวเปิดงาน จากนั้นพี่กอบสุขซึ่งเป็นตัวแทนของคณะช่อง 3 ขึ้นกล่าวถึงโครงการ และร่วมกันมอบจักรยานยืมเรียนและอุปกรณ์การเรียนแก่โรงเรียนทั้งหมด 10 โรงเรียนในจังหวัดแพร่อีกด้วย ปิดท้ายกิจกรรมด้วยการร่วมกับภาคีสมาชิกร่วมกันปลูกต้นพะยูง เพื่อให้ภาคีสมาชิกที่อยู่ในพื้นที่ เพื่อสร้างจิตสำนึก เพราะ ต้นพะยูงจะเติบโตและแข็งแรงได้ ก็ด้วยเพราะคนในพื้นที่ช่วยกันดูแลรักษา แต่ไม่ใช่จะดูแลรักษาเฉพาะต้นพะยูงเท่านั้น แต่ควรดูแลและรักษาป่าไม้ทุกต้นทุกผืนป่าให้อยู่เขียวชอุ่มต่อไป
 
other-project
more-pic