activity detail

มูลนิธิครอบครัวข่าว ปิดโครงการบ้านน้ำใจไทย จ.เชียงราย

มูลนิธิครอบครัวข่าว ปิดโครงการบ้านน้ำใจไทย จ.เชียงราย
มูลนิธิครอบครัวข่าว
 
มูลนิธิครอบครัวข่าว  ปิดโครงการบ้านน้ำใจไทย มอบบ้าน 33 หลัง ให้กับชาวบ้าน จ.เชียงราย
            เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 2 ตุลาคม 2557 ที่ผ่านมา มูลนิธิครอบครัวข่าว 3 ร่วมกับ เครือข่ายพันธมิตร จังหวัดเชียงราย การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค บริษัทสิงห์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด กรมป้องกันสาธารณภัย มูลนิธิตันปัน และผู้จัดละครนักแสดง  โดยคุณคชาชาญ มงคลเจริญ กรรมการมูลนิธิครอบครัวข่าว 3  เข้าร่วมกิจกรรมปิดโครงการมอบบ้านน้ำใจไทย และเงินช่วยเหลือ จากเงินบริจาคของประชาชน ให้กับชาวบ้านที่ประสบภัยพิบัติแผ่นดินไหว ใน 3 อำเภอ ได้แก่  อำเภอแม่ลาว อำเภอแม่สรวย และอำเภอพาน จำนวน 33 หลัง  และยังได้มอบเงินที่ได้รับจากสมเด็จพระรัชมังคลาจารย์ วัดปากน้ำภาษีเจริญ ให้กับชาวบ้านที่ได้รับมอบบ้านน้ำใจไทย จำนวน หลังละ 50,000 บาท
           กิจกรรมครั้งนี้เริ่มต้นขึ้นด้วยการปล่อยขบวนรถกระบะ ซึ่งภายในรถบรรทุกอุปกรณ์ข้าวของเครื่องใช้ที่จำเป็นสำหรับการดำรงชีวิต ไปส่งมอบให้กับชาวบ้านที่ประสบภัยพิบัติจำนวน 33 หลัง จากนั้นจึงเป็นพิธีปิดโครงการมอบบ้านน้ำใจไทย ณ บ้านนายสมบูรณ์ อินภิบาล ชาวบ้านดงมะดะ อำเภอแม่ลาว หนึ่งในผู้ที่ได้รับมอบบ้าน และยังร่วมกันทำบุญบ้านเพื่อความเป็นสิริมงคลให้กับชาวบ้านในพื้นที่อีกด้วย
 
 
 

 

 

 
มูลนิธิครอบครัวข่าว  ปิดโครงการบ้านน้ำใจไทย มอบบ้าน 33 หลัง ให้กับชาวบ้าน จ.เชียงราย
            เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 2 ตุลาคม 2557 ที่ผ่านมา มูลนิธิครอบครัวข่าว 3 ร่วมกับ เครือข่ายพันธมิตร จังหวัดเชียงราย การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค บริษัทสิงห์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด กรมป้องกันสาธารณภัย มูลนิธิตันปัน และผู้จัดละครนักแสดง  โดยคุณคชาชาญ มงคลเจริญ กรรมการมูลนิธิครอบครัวข่าว 3  เข้าร่วมกิจกรรมปิดโครงการมอบบ้านน้ำใจไทย และเงินช่วยเหลือ จากเงินบริจาคของประชาชน ให้กับชาวบ้านที่ประสบภัยพิบัติแผ่นดินไหว ใน 3 อำเภอ ได้แก่  อำเภอแม่ลาว อำเภอแม่สรวย และอำเภอพาน จำนวน 33 หลัง  และยังได้มอบเงินที่ได้รับจากสมเด็จพระรัชมังคลาจารย์ วัดปากน้ำภาษีเจริญ ให้กับชาวบ้านที่ได้รับมอบบ้านน้ำใจไทย จำนวน หลังละ 50,000 บาท
           กิจกรรมครั้งนี้เริ่มต้นขึ้นด้วยการปล่อยขบวนรถกระบะ ซึ่งภายในรถบรรทุกอุปกรณ์ข้าวของเครื่องใช้ที่จำเป็นสำหรับการดำรงชีวิต ไปส่งมอบให้กับชาวบ้านที่ประสบภัยพิบัติจำนวน 33 หลัง จากนั้นจึงเป็นพิธีปิดโครงการมอบบ้านน้ำใจไทย ณ บ้านนายสมบูรณ์ อินภิบาล ชาวบ้านดงมะดะ อำเภอแม่ลาว หนึ่งในผู้ที่ได้รับมอบบ้าน และยังร่วมกันทำบุญบ้านเพื่อความเป็นสิริมงคลให้กับชาวบ้านในพื้นที่อีกด้วย
 
 
 

 

 

other-project
more-pic