activity detail

มูลนิธิครอบครัวข่าว 3 เยี่ยมลุงกุ๋ย

มูลนิธิครอบครัวข่าว 3 เยี่ยมลุงกุ๋ย
มูลนิธิครอบครัวข่าว

        คุณกนิษฐา ศรีนิเวศน์ เจ้าหน้าที่มูลนิธิครอบครัวข่าว 3 ได้เดินทางไปเยี่ยมนายกุ๋ย แก้วเชิงค้า หรือลุงกุ๋ย  ที่บ้านอำเภอปางศิลาทอง จังหวัดกำแพงเพชร   เมื่อกลางเดือนธันวาคม 2556   ลุงกุ๋ย อาศัยอยู่กับภรรยา บุตรชาย และ บุตรสาว ในบ้านหลังใหม่ ซึ่งมูลนิธิฯ อนุมัติเงินให้จัดสร้าง   ทดแทนเพิงไม้หลังเก่าที่ชำรุดทรุดโทรม ขาดสุขลักษณะ

      ลุงกุ๋ยให้การต้อนรับด้วยใบหน้ายิ้มแย้มอารมณ์ดี  บอกว่า ขณะนี้สุขภาพร่างกายของตนแข็งแรงดี จะมีปัญหาเรื่องเดียวคือ ตาเป็นต้อทั้งสองข้าง ซึ่งแพทย์ที่โรงพยาบาลกำแพงเพชร นัดผ่าตัดลอกต้อ ในวันที่ 25 ธันวาคมนี้  โดยลุงกุ๋ยได้รับการส่งตัวจากโรงพยาบาลรามาธิบดี ให้เข้ารับการรักษาที่กำแพงเพชรได้  จึงไม่ต้องเดินทางเข้ามากรุงเทพ เพราะการเดินทางแต่ละครั้ง สิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายเป็นหมื่นบาท

     มูลนิธิครอบครัวข่าว 3 ยังอนุมัติเงินทุนให้ลุงกุ๋ย เปิดร้านขายของชำที่บ้าน  และ ขายผลไม้ตามฤดูกาล นอกจากนี้ยังมีโครงการจะเปิดร้านขายก๋วยเตี๋ยวเย็นตาโฟในปีใหม่ 2557 นี้ โดยมีนายนิกาศ บุตรชาย คอยดูแลด้วย

      ลุงกุ๋ยได้กล่าวขอบคุณ คุณสรยุทธ สุทัศนะจินดา ที่ช่วยประชาสัมพันธ์ข่าวจนเป็นที่รู้จัก  ขอบคุณประชาชนทางบ้านที่บริจาคเงินช่วยเหลือจนทำให้ตนและครอบครัวมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นในทุกวันนี้  ขอบคุณมูลนิธิครอบครัวข่าว 3 ที่ติดตามดูแล และเป็นธุระช่วยเหลือมาโดยตลอด ทั้งยังกล่าวอวยพรปีใหม่ ให้ทุกคนมีความสุขความเจริญยิ่งๆ ขึ้นไป อีกด้วย

        คุณกนิษฐา ศรีนิเวศน์ เจ้าหน้าที่มูลนิธิครอบครัวข่าว 3 ได้เดินทางไปเยี่ยมนายกุ๋ย แก้วเชิงค้า หรือลุงกุ๋ย  ที่บ้านอำเภอปางศิลาทอง จังหวัดกำแพงเพชร   เมื่อกลางเดือนธันวาคม 2556   ลุงกุ๋ย อาศัยอยู่กับภรรยา บุตรชาย และ บุตรสาว ในบ้านหลังใหม่ ซึ่งมูลนิธิฯ อนุมัติเงินให้จัดสร้าง   ทดแทนเพิงไม้หลังเก่าที่ชำรุดทรุดโทรม ขาดสุขลักษณะ

      ลุงกุ๋ยให้การต้อนรับด้วยใบหน้ายิ้มแย้มอารมณ์ดี  บอกว่า ขณะนี้สุขภาพร่างกายของตนแข็งแรงดี จะมีปัญหาเรื่องเดียวคือ ตาเป็นต้อทั้งสองข้าง ซึ่งแพทย์ที่โรงพยาบาลกำแพงเพชร นัดผ่าตัดลอกต้อ ในวันที่ 25 ธันวาคมนี้  โดยลุงกุ๋ยได้รับการส่งตัวจากโรงพยาบาลรามาธิบดี ให้เข้ารับการรักษาที่กำแพงเพชรได้  จึงไม่ต้องเดินทางเข้ามากรุงเทพ เพราะการเดินทางแต่ละครั้ง สิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายเป็นหมื่นบาท

     มูลนิธิครอบครัวข่าว 3 ยังอนุมัติเงินทุนให้ลุงกุ๋ย เปิดร้านขายของชำที่บ้าน  และ ขายผลไม้ตามฤดูกาล นอกจากนี้ยังมีโครงการจะเปิดร้านขายก๋วยเตี๋ยวเย็นตาโฟในปีใหม่ 2557 นี้ โดยมีนายนิกาศ บุตรชาย คอยดูแลด้วย

      ลุงกุ๋ยได้กล่าวขอบคุณ คุณสรยุทธ สุทัศนะจินดา ที่ช่วยประชาสัมพันธ์ข่าวจนเป็นที่รู้จัก  ขอบคุณประชาชนทางบ้านที่บริจาคเงินช่วยเหลือจนทำให้ตนและครอบครัวมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นในทุกวันนี้  ขอบคุณมูลนิธิครอบครัวข่าว 3 ที่ติดตามดูแล และเป็นธุระช่วยเหลือมาโดยตลอด ทั้งยังกล่าวอวยพรปีใหม่ ให้ทุกคนมีความสุขความเจริญยิ่งๆ ขึ้นไป อีกด้วย

other-project
more-pic