activity detail

มูลนิธิครอบครัวข่าว 3 เยี่ยมผู้ประสบอุทกภัย ดำเภอชุมพวง นครราชสีมา

มูลนิธิครอบครัวข่าว 3 เยี่ยมผู้ประสบอุทกภัย ดำเภอชุมพวง นครราชสีมา
มูลนิธิครอบครัวข่าว

แม้สถานการณ์น้ำท่วมจะคลี่คลาย  ระดับน้ำลดลงแล้ว แต่ในบางพื้นที่ยังมีน้ำท่วมขังในระดับสูง

มูลนิธิครอบครัวข่าว 3 ได้มอบหมายให้ คุณสหภพ โสตทิพย์ ผู้จัดการข่าวสังคมไทยทีวีสีช่อง 3 และ คุณกนิษฐา ศรีนิเวศน์ เจ้าหน้าที่มูลนิธิครอบครัวข่าว 3   ร่วมกับเจ้าหน้าที่สิงห์อาสา และสมาคมฮุก 31 โคราช   เดินทางไปให้ความช่วยเหลือราษฎร หมู่ 1-8  ตำบลหนองหลัก อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา  ซึ่งประสบอุทกภัยตั้งแต่ปลายเดือนกันยายนที่ผ่านมา  และยังมีน้ำท่วมขังเป็นวงกว้าง

นายทวีศิลป์ เสนาเมือง ปลัดอาวุโส รักษาการนายอำเภอชุมพวง ได้บอกกับทีมงานว่า อำเภอชุมพวงมีลำน้ำ 2 สายมาบรรจบกัน คือลำน้ำมูล และลำน้ำมาศ  ทำให้ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยโดยตรง และ น้ำลดช้ากว่าที่อื่น  แม้อุทกภัยครั้งนี้ไม่ได้รุนแรงเท่าปี 2553  แต่ได้สร้างความเสียหายแก่ราษฎร 111 หมู่บ้าน และพื้นที่การเกษตรกว่า 2 หมื่น 3 พันไร่  

ในครั้งนี้มูลนิธิครอบครัวข่าว 3 ได้มอบถุงยังชีพและ น้ำดื่มสิงห์ จำนวน 250 ชุด ให้แก่ตัวแทนชาวบ้าน  ทั้งยังลงเรือไปเยี่ยมบ้านผู้ประสบภัยซึ่งส่วนใหญ่เป็นเด็กและคนชรา  เป็นการสร้างขวัญ กำลังใจให้ด้วย

 นับตั้งแต่เกิดอุทกภัยเมื่อปลายเดือนกันยายนที่ผ่านมา  มูลนิธิครอบครัวข่าว 3 ได้มอบถุงยังชีพให้แก่ราษฎรในพื้นที่ต่างๆ จำนวน 11,980 ถุง โดยจัดสรรจากเงินบริจาคของประชาชนทั่วประเทศ ผ่านมูลนิธิฯ 
จึงขอขอบพระคุณประชาชนทุกท่านที่มีส่วนช่วยเหลือเพื่อนคนไทยด้วยกัน ในยามทุกข์ยาก เดือดร้อน
 

แม้สถานการณ์น้ำท่วมจะคลี่คลาย  ระดับน้ำลดลงแล้ว แต่ในบางพื้นที่ยังมีน้ำท่วมขังในระดับสูง

มูลนิธิครอบครัวข่าว 3 ได้มอบหมายให้ คุณสหภพ โสตทิพย์ ผู้จัดการข่าวสังคมไทยทีวีสีช่อง 3 และ คุณกนิษฐา ศรีนิเวศน์ เจ้าหน้าที่มูลนิธิครอบครัวข่าว 3   ร่วมกับเจ้าหน้าที่สิงห์อาสา และสมาคมฮุก 31 โคราช   เดินทางไปให้ความช่วยเหลือราษฎร หมู่ 1-8  ตำบลหนองหลัก อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา  ซึ่งประสบอุทกภัยตั้งแต่ปลายเดือนกันยายนที่ผ่านมา  และยังมีน้ำท่วมขังเป็นวงกว้าง

นายทวีศิลป์ เสนาเมือง ปลัดอาวุโส รักษาการนายอำเภอชุมพวง ได้บอกกับทีมงานว่า อำเภอชุมพวงมีลำน้ำ 2 สายมาบรรจบกัน คือลำน้ำมูล และลำน้ำมาศ  ทำให้ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยโดยตรง และ น้ำลดช้ากว่าที่อื่น  แม้อุทกภัยครั้งนี้ไม่ได้รุนแรงเท่าปี 2553  แต่ได้สร้างความเสียหายแก่ราษฎร 111 หมู่บ้าน และพื้นที่การเกษตรกว่า 2 หมื่น 3 พันไร่  

ในครั้งนี้มูลนิธิครอบครัวข่าว 3 ได้มอบถุงยังชีพและ น้ำดื่มสิงห์ จำนวน 250 ชุด ให้แก่ตัวแทนชาวบ้าน  ทั้งยังลงเรือไปเยี่ยมบ้านผู้ประสบภัยซึ่งส่วนใหญ่เป็นเด็กและคนชรา  เป็นการสร้างขวัญ กำลังใจให้ด้วย

 นับตั้งแต่เกิดอุทกภัยเมื่อปลายเดือนกันยายนที่ผ่านมา  มูลนิธิครอบครัวข่าว 3 ได้มอบถุงยังชีพให้แก่ราษฎรในพื้นที่ต่างๆ จำนวน 11,980 ถุง โดยจัดสรรจากเงินบริจาคของประชาชนทั่วประเทศ ผ่านมูลนิธิฯ 
จึงขอขอบพระคุณประชาชนทุกท่านที่มีส่วนช่วยเหลือเพื่อนคนไทยด้วยกัน ในยามทุกข์ยาก เดือดร้อน
 

other-project
more-pic